Hans van Meerten

Hans van Meerten

  • Auteur vaknieuws Weblog

Over Hans

Specialisatie: Pensioen Prof. Dr. H. van Meerten, (1974) is a professor International Pension Law at Utrecht University and a Dutch bar admitted lawyer . He deals with EU (Pension) Law and national and international pension issues.  Hans assists many financial undertakings in and outside the court and lectures on EU and Pension Law throughout the EU.

Instemming Ondernemingsraad alleen nodig als de regeling verandert

Onlangs stuurde Jetta Klijnsma van SZW een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer over een verduidelijking van de instemmingsplicht van de ondernemingsraad (OR) indien het gaat om, kort gezegd, een wijziging van de pensioenovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer. Het is een goede zaak dat [...]

Lees verder Meer nieuws

Shoprecht en de deelnemer

Het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid (SZW) bereidt een wetswijziging voor die - als alles goed gaat -  deelnemers vanaf 1 juli 2016 de mogelijkheid biedt om vanuit een 'vaststaande' beschikbare premieregeling te kiezen voor een variabele en risicodragende uitkering. Een deelnemer

Lees verder Meer nieuws

De verplichtstelling aan de regeling: een eerste inschatting

De regering wil de verplichtstelling aan het bedrijfstakpensioenfonds (Bpf) 'verhangen' naar de pensioenregeling. Dat is op zich goed nieuws! Het betekent dat alle uitvoerders in de tweede pijler en buitenlandse uitvoerders verplichtgestelde regelingen mogen uitvoeren. De regering heeft [...]

Lees verder Meer nieuws