Jan Martijn Hengeveld

Jan Martijn Hengeveld

  • Auteur vaknieuws Weblog

Over Jan Martijn

Specialisatie: WftJan Martijn Hengeveld is zelfstandig ondernemer sinds 2011. Hij is sinds 1996 werkzaam in de financiële dienstverlener. Sinds 1999 richt hij zich op het ontwikkelen en geven van opleidingen binnen deze branche. Dat deed hij in loondienst bij een verzekeraar, daarna bij diverse opleidingsbureau's en sinds 2011 als zelfstandige. Daarnaast publiceert hij regelmatig in verschillende vakbladen, neemt hij examens af voor Erkend Financieel Adviseurs, en is hij nauw betrokken bij het vakbekwaamheidsbouwwerk van het CDFD als adviserend expert en auteur van examenvragen.

Eigen woning: geen tegenstrijdigheid BW en Wet IB 2001

Verzoekschrift Belanghebbende (M) en diens vrouw (K) zijn gehuwd onder huwelijkse voorwaarden. Dat maakt dat er gescheiden vermogens zijn in civielrechtelijke zin. M woont in een woning die alleen hem toebehoort. K is eigenaresse van haar eigen woning. Volgens het BW is er geen ...

Lees verder Meer nieuws

Garantierendement na verlenging lijfrente

Een klant heeft een lijfrenteverzekering afgesloten. De verzekering kent een gegarandeerd rendement van 4%. De klant heeft de lijfrenteverzekering al een paar keer verlengd. Daarna heeft hij de lijfrenteverzekering premievrijgemaakt. De klant wil de lijfrenteverzekering ook daarna nog verlengen en het garantierendement over de opgebouwde waarde behouden. Daar gaat de verzekeraar niet mee akkoord. De klant stapt naar het Kifid om zich daarover te beklagen.

Lees verder Meer nieuws

Bank krijgt gelijk – toch uitstel van executie

Een weduwe probeert de gedwongen verkoop van haar woning, waarop het recht van hypotheek is gevestigd, te voorkomen. De voorheen echtelijke woning was ondergezet voor kredietschulden van de bakkerij van wijlen haar man. De weduwe voert diverse gronden aan op basis waarvan zij probeert verkoop van de woning tegen te houden. Hof Arnhem-Leeuwarden heeft op 10 september 2019 uitspraak gedaan in deze zaak.

Lees verder Meer nieuws

Prinsjesdag 2019

Op 17 september 2019 (Prinsjesdag) heeft het kabinet haar plannen voor 2020 bekendgemaakt. In dit artikel vatten we de voor medewerkers in de financiële dienstverlening meest relevante onderwerpen van de overheidsplannen samen. De dagen na Prinsjesdag volgen stevige discussies over de inhoud (de Algemene Politieke Beschouwingen). De ervaring leert dat er op basis van die discussies nog veel kan veranderen.

 

Wat in deze samenvatting wordt genoemd, is dus allerminst een absolute zekerheid. De komende dagen zullen hierover nog (kortere) berichten worden gepubliceerd.

Lees verder Meer nieuws

Criminaliteit en opeising hypothecair krediet

Bepalingen in bankvoorwaarden maken het mogelijk dat een bank haar dienstverlening per direct stopt, wanneer voortzetting van die dienstverlening tot reputatieschade van de bank zou kunnen leiden. Het is echter de vraag of het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid aanvaardbaar is dat de bank de dienstverlening stopt met een beroep op vermeende reputatieschade.

Hof Arnhem-Leeuwarden heeft in 2018 en recent in maart 2019 uitspraak gedaan in twee zaken waarbij een hypothecair krediet per direct door de bank is opgeëist.

Lees verder Meer nieuws

Criminaliteit en opeising hypothecair krediet

Bepalingen in bankvoorwaarden maken het mogelijk dat een bank haar dienstverlening per direct stopt, wanneer voortzetting van die dienstverlening tot reputatieschade van de bank zou kunnen leiden. Het is echter de vraag of het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid aanvaardbaar is dat de bank de dienstverlening stopt met een beroep op vermeende reputatieschade. Hof Arnhem-Leeuwarden heeft in 2018 en recent in maart 2019 uitspraak gedaan in twee zaken waarbij een hypothecair krediet per direct door de bank is opgeëist.

Lees verder Meer nieuws

Hypotheekbeschermingsverzekering geeft tijdens werkloosheid ook dekking bij ziekte

Een consument heeft een verzekering afgesloten die dekking biedt tegen vermindering van het inkomen door onvrijwillige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid: een “Hypotheekbeschermingsverzekering”. De consument wordt werkloos en tijdens zijn werkloosheid wordt hij ziek. Volgens de lezing van verzekeraar is hiervoor geen dekking, conform de voorwaarden. De consument beklaagt zich hierover en stapt naar het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Lees verder Meer nieuws

Vergoeding voor privéaflossing hypothecaire lening naar eigendomsverhouding

Op 15 maart 2018 doet het Hof Den Bosch uitspraak in een zaak, waarbij een ex-echtgenoot een vergoeding eist voor een tijdens het huwelijk uit privémiddelen gedane aflossing op een hypothecair krediet. De bijzonderheid in deze zaak is dat de eigendom van de woning wel verdeeld is, maar over de draagplicht van de schuld geen afspraken zijn gemaakt.

 

Lees verder Meer nieuws

Zorgplicht adviseur: geef aan wat opties zijn

De zorgplicht van een adviseur bestaat onder meer uit het inventariseren en analyseren van alle klantinformatie, om op basis daarvan vervolgens een passend advies te geven. Dit advies moet bovendien worden uitgelegd en gemotiveerd. De Geschillencommissie van het Kifid stelt dat het uitleggen en onderbouwen verder moet gaan dan alleen de inhoudelijke bespreking. Er moet namelijk ook worden aangegeven welke delen van het advies een keuzemogelijkheid in zich meedragen, zodat de klant een weloverwogen keuze kan maken.

Lees verder Meer nieuws

Tuchtrechtuitspraken over klantwens Inzage in kredietdossier

Volgens het Tuchtrecht bancaire sector, moet een medewerker het belang van een klant zo veel mogelijk behartigen. Daar hoort bij dat de betreffende medewerker een klant binnen de grenzen der redelijkheid en billijkheid inzage moet geven in stukken van het klantdossier als de klant deze zelf niet meer heeft. Uit drie in januari 2018 gepubliceerde uitspraken door de Stichting Tuchtrecht blijkt hoever de inspanningsplicht van het recht op inzage rijkt.

Lees verder Meer nieuws