Jelle van den Berg

Jelle van den Berg

  • Auteur vaknieuws Weblog

Over Jelle

Specialisatie: Financiële PlanningOmschrijving

Hof Arnhem-Leeuwarden: Vanaf tijdstip wonen in Nederland is Nederlands recht bepalend

Partijen zijn in 2015 in Turkije met elkaar gehuwd. De vrouw was toen woonachtig in Turkije. De man was al woonachtig in Nederland. De vrouw is op 25 september 2015 bij de man in Nederland komen wonen. De man heeft de Turkse en de Nederlandse nationaliteit. De vrouw heeft de Turkse [...]

Lees verder Meer nieuws

Hof Arnhem-Leeuwarden: Winst minderheidsbelang is geen niet-uitgekeerde ondernemingswinst

Partijen zijn gehuwd onder huwelijkse voorwaarden, inhoudende een uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen met een periodiek verrekenbeding. Zij gaan scheiden. De man houdt alle aandelen in een bv. In geschil is onder andere wat er onder het begrip niet-uitgekeerde [...]

Lees verder Meer nieuws

Hof Arnhem-Leeuwarden: Woonplaats is Nederland ondanks woning in Portugal

Belanghebbende beschikt over een woning in Portugal en een huurwoning in Nederland. Vanaf 2007 verblijft belanghebbende onafgebroken in Nederland. In geschil is of belanghebbende voor 2015 in Nederland belastingplichtig is. Meer in het bijzonder is in geschil of belanghebbende in Nederland

Lees verder Meer nieuws

Hoge Raad: Ontslag vlak voor pensioen is geen reden voor lagere transitievergoeding

Voor een docent is bij het UWV een ontslagvergunning aangevraagd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Het UWV heeft deze toestemming verleend. De werkgever heeft vervolgens de arbeidsovereenkomst opgezegd. In geding is de transitievergoeding. De docent wil een vergoeding van ongeveer [...]

Lees verder Meer nieuws

Hof Den Haag: Door werkgever te laag bedongen huur is loon in natura

Een DGA verhuurt een woning via zijn bv aan een werknemer. In geschil is of deze werknemer hierdoor loon in natura heeft genoten en zo ja, op welke waarde dit loon in natura moet worden gesteld. De bv stelt dat geen sprake is van een voordeel uit de dienstbetrekking, aangezien de verhuur [...]

Lees verder Meer nieuws

Ministerie van Financiën: Nieuw beleidsbesluit fiscale eenheid.

De Staatssecretaris van Financiën heeft een nieuw beleidsbesluit over de fiscale eenheid gepubliceerd.

Lees verder Meer nieuws