Jelle van den Berg

Jelle van den Berg

  • Auteur vaknieuws Weblog

Over Jelle

Specialisatie: Financiële Planning Drs. Jelle E. van den Berg (1954) is verbonden aan de Erasmus Universiteit (fiscale economie) te Rotterdam en eigenaar van Duoberg Consultants BV. Na zijn studie fiscale economie in Rotterdam heeft hij gewerkt bij de Belastingdienst, Rabobank Nederland Fiscale Zaken en het IFK. Hij was bestuurder bij de VMHF, NOB en SEH. Verder is hij lid van de PE-commissie CDFD. Vanaf 1996 is hij (hoofd)redacteur van het Vakblad Financiële Planning. Daarnaast publiceert hij regelmatig in de verschillende vakbladen en verschijnen er boeken op fiscaal gebied en dat van financiële planning van zijn hand.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant: Rente op earn-outvordering valt niet onder de deelnemingsvrijstelling.

Belanghebbende is een bv die haar aandelen in een deelneming heeft verkocht. In de ‘Overeenkomst tot koop en verkoop’ is een earn-outregeling en een anti-speculatiebeding opgenomen. Belanghebbende heeft van de koper over de earn-outvordering een bedrag aan rente ontvangen van [...]

Lees verder Meer nieuws

Rechtbank Noord-Holland: Vrouw is gezien vermogen niet behoeftig

Partijen hebben verzocht de echtscheiding tussen hen uit te spreken. In geschil is onder andere de behoeftigheid van de vrouw.   Rechtbank Noord-Holland is van oordeel dat de vrouw over een vermogen beschikt van een zodanige omvang dat zij, ongeacht haar behoefte, geacht moet worden [...]

Lees verder Meer nieuws

Hof Den Haag: Appartementsrecht in te herontwikkelen kantoorpand is woning in de zin van de WBR.

Belanghebbende heeft op 13 april 2016 een koopakte getekend.  Daarmee onverbrekelijk verbonden is een aannemingsovereenkomst ter verkrijging van een voor bewoning bestemd appartementsrecht in een in 1991 gebouwd kantoorpand dat wordt herontwikkeld waardoor er 25 wooneenheden worden [...]

Lees verder Meer nieuws

Rechtbank Gelderland: Verzoek om geruisloze terugkeer uit bv terecht afgewezen.

Belanghebbenden - een echtpaar- houden alle aandelen in een bv. Deze bv verhuurt ongeveer 1.100 garageboxen en 57 bedrijfsruimten. De geschatte waarde van het verhuurde vastgoed is €  10.000.000,--. Belanghebbenden staan bij de bv voor 30 uur respectievelijk 10 uur per week op de

Lees verder Meer nieuws

Hof Arnhem-Leeuwarden: Werkgever is alleen transitievergoeding verschuldigd.

Na ontbinding van zijn arbeidsovereenkomst stelt de werknemer in zijn hoger beroepschrift dat de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Hij eist derhalve onder andere een billijke vergoeding van € 240.000,-- bruto verminderd met het bedrag van de toegekende [...]

Lees verder Meer nieuws

Hof Arnhem-Leeuwarden: Vanaf tijdstip wonen in Nederland is Nederlands recht bepalend

Partijen zijn in 2015 in Turkije met elkaar gehuwd. De vrouw was toen woonachtig in Turkije. De man was al woonachtig in Nederland. De vrouw is op 25 september 2015 bij de man in Nederland komen wonen. De man heeft de Turkse en de Nederlandse nationaliteit. De vrouw heeft de Turkse [...]

Lees verder Meer nieuws

Hof Arnhem-Leeuwarden: Winst minderheidsbelang is geen niet-uitgekeerde ondernemingswinst

Partijen zijn gehuwd onder huwelijkse voorwaarden, inhoudende een uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen met een periodiek verrekenbeding. Zij gaan scheiden. De man houdt alle aandelen in een bv. In geschil is onder andere wat er onder het begrip niet-uitgekeerde [...]

Lees verder Meer nieuws

Hof Arnhem-Leeuwarden: Woonplaats is Nederland ondanks woning in Portugal

Belanghebbende beschikt over een woning in Portugal en een huurwoning in Nederland. Vanaf 2007 verblijft belanghebbende onafgebroken in Nederland. In geschil is of belanghebbende voor 2015 in Nederland belastingplichtig is. Meer in het bijzonder is in geschil of belanghebbende in Nederland

Lees verder Meer nieuws

Hoge Raad: Ontslag vlak voor pensioen is geen reden voor lagere transitievergoeding

Voor een docent is bij het UWV een ontslagvergunning aangevraagd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Het UWV heeft deze toestemming verleend. De werkgever heeft vervolgens de arbeidsovereenkomst opgezegd. In geding is de transitievergoeding. De docent wil een vergoeding van ongeveer [...]

Lees verder Meer nieuws

Hof Den Haag: Door werkgever te laag bedongen huur is loon in natura

Een DGA verhuurt een woning via zijn bv aan een werknemer. In geschil is of deze werknemer hierdoor loon in natura heeft genoten en zo ja, op welke waarde dit loon in natura moet worden gesteld. De bv stelt dat geen sprake is van een voordeel uit de dienstbetrekking, aangezien de verhuur [...]

Lees verder Meer nieuws