Jos Brauwers

Jos Brauwers

  • Auteur vaknieuws Weblog

Over Jos

Specialisatie: PensioenJos Brauwers (1961) is als bedrijfs- en fiscaal econoom al ruim 30 jaar actief op het gebied van vermogensplanning, vermogensstructurering en fiscale structurering van de ondernemer. Hierin staat voor hem centraal welke (toekomst)doelen heeft een ondernemer en (hoe) kan de ondernemer deze realiseren rekening houdend met kansen en risico’s. Tijdig de ondernemer hierin structureel en planmatig begeleiden en uitdagen is volgens hem daarbij essentieel. Emotie en ratio gaan hierbij hand in hand. Sinds 1998 is hij in verschillende functies - onder andere 6 jaar als bestuurslid - verbonden aan de Federatie Financiële Planners. Tevens is hij als docent en assessor verbonden aan de opleiding tot Master of Financial Planning van de Erasmus Universiteit. Zijn aanpak is analytisch, inlevend, oplossingsgericht en innoverend. Naast zijn niet aflatende interesse in zijn vak is hij actief met blockchain, ju-jitsu en tuinieren.

Boilerroom-fraude: bank is niet verantwoordelijk

Het Kifid heeft op 24 juni 2020 uitspraak gedaan in hoeverre een bank haar zorgplicht heeft geschonden door niet te waarschuwen voor overboekingen aan een frauduleuze buitenlandse beleggingsinstelling.

Lees verder Meer nieuws

Ook na verbreken aandeelhoudersrelatie blijft lening onzakelijk

Hof Arnhem-Leeuwarden heeft op 23 juni 2020 uitspraak gedaan of een aan een deelneming verstrekte onzakelijke lening door de verkoop van de deelneming alsnog zakelijk wordt.

Lees verder Meer nieuws

Redelijkheid en billijkheid bij de terugkoopregeling van een Koopgarantwoning

Op 16 juni 2020 heeft Hof Den Bosch uitspraak gedaan of na terugverkoop met verlies van een Koopgarantwoning een beroep kan worden gedaan op wanprestatie dan wel op de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid ten aanzien van de terugkoopregeling.

Lees verder Meer nieuws

Latere aanpassing verkoopprijs ab-aandelen leidt niet tot een ab-verlies

Op 16 juni 2020 heeft Hof Arnhem-Leeuwarden uitspraak gedaan of een aanpassing na 9 jaar van de verkoopprijs van aanmerkelijkbelangaandelen tot een verlies uit aanmerkelijk belang kan leiden.

Lees verder Meer nieuws

Bank is verplicht tot actieve informatieverstrekking over fiscale wetswijziging

Het Kifid heeft op 8 juni 2020 uitspraak gedaan in welke mate en op welke wijze een bank in verband met de zorgplicht informatie moet verstrekken over een fiscale wetswijziging.

Lees verder Meer nieuws

Wetsvoorstel ‘Wet Excessief lenen bij eigen vennootschap’ ingediend bij Tweede Kamer

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft op 17 juni 2020 het wetsvoorstel ‘Wet Excessief lenen bij de eigen vennootschap’ bij de Tweede Kamer ingediend.

Lees verder Meer nieuws

Arresten Hoge Raad inzake de bezitseis BOR SW

Voor de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de Successiewet gelden diverse voorwaarden zoals onder andere de aanwezigheid van ondernemingsvermogen/een materiële onderneming en het voldoen aan de voortzettingseis van 5 jaar. Een andere voorwaarde is dat voldaan moet zijn aan de zogenoemde bezitseis.

De Hoge Raad heeft op 29 mei 2020 twee arresten gewezen over de vraag of bij de uitbreiding van een bestaande onderneming voor deze uitbreiding een aparte bezitseis geldt.

Lees verder Meer nieuws

Geen vrijstelling overdrachtsbelasting omdat woning niet gezamenlijk is verkregen

Op 5 juni 2020 heeft Hof Den Bosch uitspraak gedaan of het toebedelen van de woning aan een van de partners bij het beëindigen van een samenleving is vrijgesteld van overdrachtsbelasting.

Lees verder Meer nieuws

Niet doorbelasten kosten renteswap is geen verkapte winstuitdeling

Op 5 juni 2020 heeft Hof Arnhem-Leeuwarden uitspraak gedaan of het niet doorberekenen door een bv aan haar DGA van door de bank in rekening gebrachte kosten inzake een renteswap een verkapte winstuitdeling is.

Lees verder Meer nieuws

NOW: tegemoetkoming in de loonkosten

Werkgevers kunnen sinds 6 april 2020 op grond van de ‘Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid’ (NOW) bij het UWV een aanvraag voor een tegemoetkoming in de loonkosten indienen. Deze noodmaatregel is met de invoering van het Noodpakket 2.0 met vier maanden verlengd tot 1 oktober 2020. De regeling is verder op een aantal punten gewijzigd.

Lees verder Meer nieuws