Jos Brauwers

Jos Brauwers

  • Auteur vaknieuws Weblog

Over Jos

Specialisatie: PensioenJos Brauwers (1961) is als bedrijfs- en fiscaal econoom al ruim 30 jaar actief op het gebied van vermogensplanning, vermogensstructurering en fiscale structurering van de ondernemer. Hierin staat voor hem centraal welke (toekomst)doelen heeft een ondernemer en (hoe) kan de ondernemer deze realiseren rekening houdend met kansen en risico’s. Tijdig de ondernemer hierin structureel en planmatig begeleiden en uitdagen is volgens hem daarbij essentieel. Emotie en ratio gaan hierbij hand in hand. Sinds 1998 is hij in verschillende functies - onder andere 6 jaar als bestuurslid - verbonden aan de Federatie Financiële Planners. Tevens is hij als docent en assessor verbonden aan de opleiding tot Master of Financial Planning van de Erasmus Universiteit. Zijn aanpak is analytisch, inlevend, oplossingsgericht en innoverend. Naast zijn niet aflatende interesse in zijn vak is hij actief met blockchain, ju-jitsu en tuinieren.

Inkomsten architect zijn uit arbeid en niet uit onderneming

Hof Arnhem-Leeuwarden heeft op 14 januari 2020 uitspraak gedaan of belastbaar inkomen uit in dienstbetrekking verrichte werkzaamheden belast kan worden als winst uit onderneming.

Lees verder Meer nieuws

Bank heeft niet tijdig gewaarschuwd inzake termijn financieringsvoorbehoud

Het Kifid heeft op 10 januari 2020 uitspraak gedaan of een bank haar zorgplicht heeft geschonden door niet tijdig te waarschuwen voor het verlopen van het financieringsvoorbehoud.

Lees verder Meer nieuws

Van ex-partner overgenomen hypotheek is nog geen eigenwoningschuld

Bij een echtscheiding gaat terecht veel aandacht uit naar de zorg voor de kinderen, de boedelverdeling en de hoogte van de alimentatie. Ook de fiscale gevolgen van afspraken tussen scheidende echtgenoten verdienen echter de nodige aandacht. Dit blijkt maar weer eens uit de uitspraak van Hof Den Bosch van 17 december 2019 waarin het hof oordeelt over de fiscale (her)kwalificatie van de eigen woning en de hypotheek als gevolg van de bij de echtscheiding gemaakte afspraken.

Lees verder Meer nieuws

Verkrijging woning niet vrijgesteld van overdrachtsbelasting

Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op 24 december 2019 uitspraak gedaan of de verkrijging van een woning door het beëindigen van een 39 jaar durende relatie vrijgesteld is van overdrachtsbelasting op grond van artikel 15 eerste lid onderdeel g WBR.

Lees verder Meer nieuws

Bank hoeft klant niet pro-actief te informeren over hypotheek

Het Kifid heeft op 30 december 2019 uitspraak gedaan of een bank de op haar rustende zorgplicht heeft geschonden door niet pro-actief te informeren dat een hypothecaire geldlening onder een bepaalde waarde was gekomen, zodat de hypotheekrente kosteloos kon worden aangepast.

Lees verder Meer nieuws

Geen bewijs voor buitenlands vermogen erflaatster

Hof Den Bosch heeft op 9 januari 2020 uitspraak gedaan of de inspecteur terecht een navorderingsaanslag successierecht heeft opgelegd in verband met vermoedelijk buitenlands vermogen bij erflaatster.

Lees verder Meer nieuws

Een beginnende bv en de gebruikelijkloonregeling

De gebruikelijkloonregeling Het gebruikelijk loon is een fictief loon dat een aanmerkelijkbelanghouder ontvangt voor zijn arbeid. In artikel 12a lid 1 Wet Loonbelasting is hieromtrent bepaald dat het loon van een aanmerkelijkbelanghouder (of zijn partner) ten minste wordt gesteld op het ...

Lees verder Meer nieuws

Vergoeding voor meewerkende echtgenote niet aftrekbaar van winst

Hof Den Haag heeft op 18 december 2019 uitspraak gedaan of een IB-ondernemer een aan zijn echtgenote betaalde vergoeding van € 1.500 voor door haar verrichte werkzaamheden van zijn winst mag aftrekken.

Lees verder Meer nieuws

Bank mag vermogensbeheerrelatie opzeggen, maar niet te snel

Uitspraak Kifid 2019-1069 van 20 december 2019 (publicatie: 27 december 2019)

Lees verder Meer nieuws

Ter zake van woning geen vergoedingsrecht voor vrouw

Hof Den Bosch heeft op 24 december 2019 uitspraak gedaan of na scheiding de vrouw een vergoedingsrecht toekomt ter zake van de echtelijke woning.

Lees verder Meer nieuws