Jos Brauwers

Jos Brauwers

  • Auteur vaknieuws Weblog

Over Jos

Specialisatie: PensioenJos Brauwers (1961) is als bedrijfs- en fiscaal econoom al ruim 30 jaar actief op het gebied van vermogensplanning, vermogensstructurering en fiscale structurering van de ondernemer. Hierin staat voor hem centraal welke (toekomst)doelen heeft een ondernemer en (hoe) kan de ondernemer deze realiseren rekening houdend met kansen en risico’s. Tijdig de ondernemer hierin structureel en planmatig begeleiden en uitdagen is volgens hem daarbij essentieel. Emotie en ratio gaan hierbij hand in hand. Sinds 1998 is hij in verschillende functies - onder andere 6 jaar als bestuurslid - verbonden aan de Federatie Financiële Planners. Tevens is hij als docent en assessor verbonden aan de opleiding tot Master of Financial Planning van de Erasmus Universiteit. Zijn aanpak is analytisch, inlevend, oplossingsgericht en innoverend. Naast zijn niet aflatende interesse in zijn vak is hij actief met blockchain, ju-jitsu en tuinieren.

Geen keuze voor verdeling inkomsten uit eigen woning, dan ieder voor de helft

Hof Amsterdam heeft op 12 maart 2020 (publicatie: 18 maart 2020) uitspraak gedaan over de toedeling tussen partners van de negatieve belastbare inkomsten uit eigen woning.

Lees verder Meer nieuws

Coronavirus: Tegemoetkoming voor ondernemers getroffen sectoren (Togs)

Op 17 maart 2020 heeft het Kabinet een groot aantal maatregelen afgekondigd om de economische effecten van het Coronavirus te verzachten. Sinds vrijdag 27 maart 2020 kunnen ondernemers uit een aantal sectoren een aanvraag indienen voor een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 netto.

Lees verder Meer nieuws

Coronavirus: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)

Op 17 maart 2020 heeft het Kabinet een groot aantal maatregelen afgekondigd om de economische effecten van het Coronavirus te verzachten. Zelfstandige ondernemers kunnen een beroep doen op de ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers’.

Lees verder Meer nieuws

Onroerende zaak is geen woning: 6% overdrachtsbelasting

Rechtbank Noord-Holland heeft op 3 maart 2020 (publicatie: 20 maart 2020) uitspraak gedaan of een onroerende zaak kwalificeert als woning waardoor sprake is van 2% overdrachtsbelasting.

Lees verder Meer nieuws

Verzwijgen van sieraden: deze komen daardoor toe aan andere erfgenaam

Hof Arnhem-Leeuwarden heeft op 10 maart 2020 (publicatie: 17 maart 2020) uitspraak gedaan wat de gevolgen zijn indien een erfgenaam opzettelijk een bestanddeel (sieraden) van een nalatenschap voor een andere erfgenaam verzwijgt.

Lees verder Meer nieuws

Bouwwerk is aanhorigheid: correctie afschrijving

Afschrijven op panden en de afschrijvingsbeperking De hoofdregel voor het fiscaal afschrijven op een bedrijfsmiddel - zoals een pand - is verwoord in artikel 3.30 Wet IB 2001. In dit artikel is bepaald dat de aanschaffings- of voortbrengingskosten van een bedrijfsmiddel niet ineens ten laste ...

Lees verder Meer nieuws

Update economische maatregelen coronavirus

Op 17 maart 2020 heeft het Kabinet een groot aantal maatregelen afgekondigd om de economische effecten van het Coronavirus te verzachten. Ondertussen is er een aantal aanvullingen en nieuwe maatregelen bekend gemaakt.

Lees verder Meer nieuws

Dochter geen bewindvoerder omdat zij werkt bij de zorginstelling waar haar moeder woont

Hof Arnhem-Leeuwarden heeft op 3 maart 2020 (publicatie: 11 maart 2020) uitspraak gedaan of een dochter, die werkt bij de zorginstelling waar haar schizofrene moeder woont, bewindvoerder van haar moeder kan zijn.

Lees verder Meer nieuws

Dak woning staat niet ten dienste van het opwekken van energie

Hof Den Bosch heeft op 30 januari 2020 (publicatie: 10 maart 2020) uitspraak gedaan of er recht is op aftrek van voorbelasting van de omzetbelasting op geïntegreerde zonnepanelen die geplaatst zijn op het dak van een nieuwbouwwoning.

Lees verder Meer nieuws

Maatschapsaandeel van 1% voldoende voor doorschuiffaciliteit AB

Wanneer aanmerkelijkbelangaandelen worden geschonken aan een kind, kan de aanmerkelijkbelangclaim onder bepaalde voorwaarden worden doorgeschoven. Een van de voorwaarden is dat de bv waarvan de aandelen worden geschonken een materiële onderneming drijft.

Hof Arnhem-Leeuwarden heeft op 3 maart 2020 geoordeeld of er bij een maatschapsaandeel van 1% sprake kan zijn van een materiële onderneming.

Lees verder Meer nieuws