Jos Brauwers

Jos Brauwers

  • Auteur vaknieuws Weblog

Over Jos

Specialisatie: PensioenJos Brauwers (1961) is als bedrijfs- en fiscaal econoom al ruim 30 jaar actief op het gebied van vermogensplanning, vermogensstructurering en fiscale structurering van de ondernemer. Hierin staat voor hem centraal welke (toekomst)doelen heeft een ondernemer en (hoe) kan de ondernemer deze realiseren rekening houdend met kansen en risico’s. Tijdig de ondernemer hierin structureel en planmatig begeleiden en uitdagen is volgens hem daarbij essentieel. Emotie en ratio gaan hierbij hand in hand. Sinds 1998 is hij in verschillende functies - onder andere 6 jaar als bestuurslid - verbonden aan de Federatie Financiële Planners. Tevens is hij als docent en assessor verbonden aan de opleiding tot Master of Financial Planning van de Erasmus Universiteit. Zijn aanpak is analytisch, inlevend, oplossingsgericht en innoverend. Naast zijn niet aflatende interesse in zijn vak is hij actief met blockchain, ju-jitsu en tuinieren.

Bloot eigendom Franse woning valt in box 3

Rechtbank Den Haag heeft op 24 oktober 2019 uitspraak gedaan of het door een dochter van haar ouders verkregen bloot eigendom van een in Frankrijk gelegen woning, met voorbehoud van levenslang vruchtgebruik, onderdeel is van de rendementsgrondslag in box 3.

Lees verder Meer nieuws

Toename rekening-courant DGA is geen jaarlijkse dividenduitkering

Rechtbank Noord-Holland heeft op 16 oktober 2019 (publicatie 4 november 2019) uitspraak gedaan of de jaarlijkse toename van een rekening-courantschuld van een DGA bij zijn bv een jaarlijkse dividenduitkering is geweest.

Lees verder Meer nieuws

Verpande beleggingsverzekering niet invloed op hoogte boeterente

Het Kifid heeft op 23 oktober 2019 uitspraak gedaan of bij het oversluiten van een hypotheek voor de berekening van de boeterente rekening kan worden gehouden met een verpande beleggingsverzekering.

Lees verder Meer nieuws

Geen middeling voor Nederlander die in Belgiƫ werkt

Hof Den Bosch heeft op 15 augustus 2019 (publicatie 1 november 2019) uitspraak gedaan of een Nederlander, die in Nederland woont maar in België werkt, recht heeft op middeling.

Lees verder Meer nieuws

Meerwaardeclausule is niet vervallen

Hof Den Haag heeft op 8 oktober 2019 uitspraak gedaan of een meerwaardeclausule, die is overeengekomen bij de ontbinding van een vennootschap onder firma tussen een vader en een zoon, is vervallen.

Lees verder Meer nieuws

Aan bv verstrekte lening is onzakelijk

Hof Den Haag heeft op 22 oktober 2019 uitspraak gedaan of een door een DGA aan zijn bv verstrekte lening onzakelijk is.

Lees verder Meer nieuws

Niet-uitbetaald loon DGA is belastbaar inkomen

Hof Den Haag heeft op 22 oktober 2019 uitspraak gedaan of een aan een DGA niet-uitbetaald loon bij hem belastbaar inkomen is.

Lees verder Meer nieuws

Vermogensoverdracht: certificering en aansprakelijkheid

Vermogensoverdracht aan kinderen kan er toe leiden dat er in de toekomst mogelijk erfbelasting kan worden bespaard. DGA’s geven dit vaak vorm door de kinderen alvast mee te laten delen in de toekomstige opbrengsten van het bedrijf, echter zonder dat de kinderen invloed krijgen op de bedrijfsvoering. Dit wordt veelal opgelost door certificering van aandelen.

Met wat zijn de gevolgen als het met het bedrijf misgaat en een deel van het vermogen verdampt? Hof Den Haag heeft op 1 oktober 2019 in een hierdoor ontstane familietwist uitspraak gedaan.

Lees verder Meer nieuws

Contributie VVE is slechts voor beperkt deel aftrekbaar erfpachtrecht

Hof Amsterdam heeft op 23 juli 2019 (publicatie 24 oktober 2019) uitspraak gedaan in hoeverre de contributie aan een VVE als erfpachtrecht aftrekbaar is op grond van artikel 3.120 lid 1 onder c Wet IB 2001.

Lees verder Meer nieuws

DGA heeft pand voor een zakelijke prijs van gelieerde bv gekocht

Hof Arnhem-Leeuwarden heeft op 15 oktober 2019 uitspraak gedaan of er door een transactie met een pand sprake is van een winstuitdeling met een naheffingsaanslag dividendbelasting als gevolg.

Lees verder Meer nieuws