Jos Brauwers

Jos Brauwers

  • Auteur vaknieuws Weblog

Over Jos

Specialisatie: Pensioen Jos Brauwers (1961) is als bedrijfs- en fiscaal econoom al ruim 30 jaar actief op het gebied van vermogensplanning, vermogensstructurering en fiscale structurering van de ondernemer. Hierin staat voor hem centraal welke (toekomst)doelen heeft een ondernemer en (hoe) kan de ondernemer deze realiseren rekening houdend met kansen en risico’s. Tijdig de ondernemer hierin structureel en planmatig begeleiden en uitdagen is volgens hem daarbij essentieel. Emotie en ratio gaan hierbij hand in hand. Sinds 1998 is hij in verschillende functies - onder andere 6 jaar als bestuurslid - verbonden aan de Federatie Financiële Planners. Tevens is hij als docent en assessor verbonden aan de opleiding tot Master of Financial Planning van de Erasmus Universiteit. Zijn aanpak is analytisch, inlevend, oplossingsgericht en innoverend. Naast zijn niet aflatende interesse in zijn vak is hij actief met blockchain, ju-jitsu en tuinieren.

Inkomsten uit horeca-activiteiten zijn loon uit dienstbetrekking

Rechtbank Noord-Nederland heeft op 29 augustus 2019 uitspraak gedaan of de door een koster gerealiseerde inkomsten uit horeca-activiteiten in aanmerking komen voor de zelfstandigenaftrek.

Lees verder Meer nieuws

Splitsingsvrijstelling overdrachtsbelasting is van toepassing

De Hoge Raad heeft op 13 september 2019 uitspraak gedaan of de splitsingsvrijstelling in de overdrachtsbelasting van toepassing is op een situatie waarin de aandelen in belanghebbende, opgericht bij juridische splitsing, binnen 3 jaar worden verkocht.

Lees verder Meer nieuws

Overschrijden KEW-vrijstelling leidt niet tot vermogensnadeel

Het Kifid heeft op 16 juli april 2019 (publicatie: 4 september 2019) uitspraak gedaan in hoeverre belanghebbende schade heeft geleden doordat de adviseur belanghebbende niet heeft geïnformeerd over het overschrijden van de KEW-vrijstelling.

Lees verder Meer nieuws

Niet informeren over dalende premie ORV is strijdig met zorgplicht

Het Kifid heeft op 2 september 2019 uitspraak gedaan of een adviseur in strijd met de zorgplicht handelt wanneer hij een klant niet informeert over een dalende premie van de overlijdensrisicoverzekering (ORV).

Lees verder Meer nieuws

De familielening en een redelijk rentepercentage

De casus Belanghebbende staat ingeschreven op het adres van haar partner. De woning die zij gezamenlijk op dat adres bewonen is eigendom van haar partner. Ter financiering van die woning heeft haar partner in 2015 een annuïteitenlening bij zijn ouders afgesloten voor een bedrag van € 271.556 [...]

Lees verder Meer nieuws

BV drijft geen onderneming, BOR niet van toepassing

Rechtbank Noord-Nederland heeft op 29 augustus 2019 uitspraak gedaan of een bv een onderneming drijft waardoor de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet van toepassing is.

Lees verder Meer nieuws

Potovereenkomst is niet nietig

Hof Den Bosch heeft op 19 december 2017 (publicatie: 3 september 2019) uitspraak gedaan of een zogenoemde potovereenkomst nietig is.

Lees verder Meer nieuws

Voorstel aanpassing box 3

De Staatssecretaris van Financiën heeft op 6 september 2019 in een brief aan de Tweede Kamer een voorstel tot wijziging van de heffing in box 3 aangekondigd.

Lees verder Meer nieuws

Kifid 2019-025: Bank heeft bij verstrekken ‘op-eet-hypotheek’ de zorgplicht niet geschonden

Het Kifid heeft op 20 augustus 2019 uitspraak gedaan of een bank bij het verstrekken van een ‘op-eet-hypotheek’ de zorgplicht heeft geschonden waardoor er sprake zou zijn van overkreditering.

Lees verder Meer nieuws

Hof Amsterdam: Notaris heeft onvoldoende voorlichting gegeven over samenhang testament en samenlevingscontract

Hof Amsterdam heeft op 20 augustus 2019 uitspraak gedaan of een notaris belanghebbende voldoende heeft voorgelicht over de samenhang tussen het samenlevingscontract en het testament van haar partner.

Lees verder Meer nieuws