Jos Brauwers

Jos Brauwers

  • Auteur vaknieuws Weblog

Over Jos

Specialisatie: Pensioen Jos Brauwers (1961) is als bedrijfs- en fiscaal econoom al ruim 30 jaar actief op het gebied van vermogensplanning, vermogensstructurering en fiscale structurering van de ondernemer. Hierin staat voor hem centraal welke (toekomst)doelen heeft een ondernemer en (hoe) kan de ondernemer deze realiseren rekening houdend met kansen en risico’s. Tijdig de ondernemer hierin structureel en planmatig begeleiden en uitdagen is volgens hem daarbij essentieel. Emotie en ratio gaan hierbij hand in hand. Sinds 1998 is hij in verschillende functies - onder andere 6 jaar als bestuurslid - verbonden aan de Federatie Financiële Planners. Tevens is hij als docent en assessor verbonden aan de opleiding tot Master of Financial Planning van de Erasmus Universiteit. Zijn aanpak is analytisch, inlevend, oplossingsgericht en innoverend. Naast zijn niet aflatende interesse in zijn vak is hij actief met blockchain, ju-jitsu en tuinieren.

Hof Arnhem-Leeuwarden: Schenking omdat overeenkomst geen wijziging van de huwelijkse voorwaarden is

Belanghebbende is in 1979 gehuwd op huwelijkse voorwaarden. Deze voorwaarden houden een uitsluiting van elke huwelijksgoederengemeenschap en een wettelijk deelgenootschap in. Het grootste deel van het vermogen is door de echtgenoot van belanghebbende ingebracht. Belanghebbende en haar [...]

Lees verder Meer nieuws

AFM: ESMA verlengt verbod op binaire opties en beperkingen op CFD’s.

De Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) heeft besloten om het verbod op binaire opties en de verkoopbeperking voor contracts for difference (CFD) voor de tweede keer te verlengen. Deze verlenging gaat respectievelijk in per 2 januari 2019 en 1 februari 2019. ESMA geeft in [...]

Lees verder Meer nieuws

Hof Den Haag: Vermogen stichting kan niet worden toegerekend aan belanghebbende.

De moeder van belanghebbende heeft een stichting opgericht. Belanghebbende maakt sinds de oprichting deel uit van het bestuur van de stichting.   De inspecteur stelt dat het vermogen van de stichting op grond van het leerstuk van fiscale transparantie, dan wel op grond van artikel [...]

Lees verder Meer nieuws

Rechtbank Gelderland: Verkoopwinst percelen is resultaat uit overige werkzaamheden

Belanghebbende heeft twee percelen met winst verkocht. Bij het vaststellen van de aanslag inkomstenbelasting heeft de inspecteur een bedrag van € 591.730,-- als resultaat uit overige werkzaamheden aangemerkt.   Volgens Rechtbank Gelderland leidt het uitponden van onroerende zaken

Lees verder Meer nieuws

Kifid: Vermogensbeheerder heeft door geen rekening te houden met pensioendoelstelling vermogen zorgplicht geschonden.

Belanghebbende is bestuurder en enig aandeelhouder van een bv, die alle aandelen houdt in onder andere een pensioen-bv. Het vermogen in de pensioen-bv geeft belanghebbende in beheer bij een vermogensbeheerder.   Volgens belanghebbende heeft hij een schade geleden van € [...]

Lees verder Meer nieuws

Kifid: Belegging in vastgoed-cv past in risicoprofiel.

Een bank heeft belanghebbende geadviseerd € 100.000,-- te beleggen in een commanditaire vennootschap (cv) die als doel heeft het aankopen, exploiteren en uiteindelijk verkopen van een kantoorgebouw. Deze belegging bleek uiteindelijk verlieslatend.   Belanghebbende vordert daarop [...]

Lees verder Meer nieuws

Staatssecretaris van Financiën: Beleid eenmalig verhoogde schenkvrijstelling aangepast.

De Staatssecretaris van Financiën heeft het beleid over de schenk- en erfbelasting geactualiseerd, onder meer naar aanleiding van de wijziging per 1 januari 2017 van de eenmalige verhoogde vrijstelling schenkbelasting voor schenkingen ten behoeve van een eigen woning.   Voor de [...]

Lees verder Meer nieuws

Hof Den Haag: Herziening echtscheidingsconvenant leidt tot afkoop alimentatie.

Belanghebbende is gescheiden. In 2009 sluiten belanghebbende en haar ex-echtgenoot een nieuw convenant. Belanghebbende geeft haar recht op partneralimentatie prijs in ruil voor het ontvangen van een lening van de kinderen ter grootte van € 350.000,-- met een rente van 5%. De [...]

Lees verder Meer nieuws

Ministerie van Financiën: Afschaffen middelingsregeling is een optie.

Staatssecretaris Snel heeft de Tweede Kamer op 12 december 2018 het rapport ‘Evaluatie middelingsregeling’ gestuurd. Deze evaluatie onderzoekt in welke mate de middelingsregeling doeltreffend en doelmatig is.   Ten eerste is gekeken naar het huidige gebruik van de [...]

Lees verder Meer nieuws

Rechtbank Gelderland: Huwelijkse voorwaarden leiden niet tot een schenking

Belanghebbende trouwt in 2008. Haar echtgenoot beschikt op dat moment over een vermogen van circa € 150 mln. Belanghebbende heeft een vermogen van circa € 1 mln. Belanghebbende en haar echtgenoot gaan bij hun huwelijk huwelijkse voorwaarden aan. Hierin is bepaald dat zij van de [...]

Lees verder Meer nieuws