Jos Brauwers

Jos Brauwers

  • Auteur vaknieuws Weblog

Over Jos

Specialisatie: Pensioen Jos Brauwers (1961) is als bedrijfs- en fiscaal econoom al ruim 30 jaar actief op het gebied van vermogensplanning, vermogensstructurering en fiscale structurering van de ondernemer. Hierin staat voor hem centraal welke (toekomst)doelen heeft een ondernemer en (hoe) kan de ondernemer deze realiseren rekening houdend met kansen en risico’s. Tijdig de ondernemer hierin structureel en planmatig begeleiden en uitdagen is volgens hem daarbij essentieel. Emotie en ratio gaan hierbij hand in hand. Sinds 1998 is hij in verschillende functies - onder andere 6 jaar als bestuurslid - verbonden aan de Federatie Financiële Planners. Tevens is hij als docent en assessor verbonden aan de opleiding tot Master of Financial Planning van de Erasmus Universiteit. Zijn aanpak is analytisch, inlevend, oplossingsgericht en innoverend. Naast zijn niet aflatende interesse in zijn vak is hij actief met blockchain, ju-jitsu en tuinieren.

Hof Amsterdam: Product vermogensbeheerder is vrijgesteld voor de btw

Belanghebbende is vermogensbeheerder. Zij biedt onder andere collectief vermogensbeheer aan in de vorm van een product. Het product kent verschillende beleggingsprofielen. Voor cliënten, die het product afnemen, brengt belanghebbende een vaste fee en een performance fee in rekening. [...]

Lees verder Meer nieuws

Hof Amsterdam: Partnerbijdrage verlaagd, maar geen terugbetalingsverplichting voor vrouw

Partijen zijn in 2018 gescheiden. De rechtbank heeft bepaald dat de man een partnerbijdrage zal betalen van € 974,-- per maand met ingang van de datum van inschrijving van de beschikking in de registers van de burgerlijke stand en van € 1.084,-- per maand met ingang van een jaar [...]

Lees verder Meer nieuws

Eerste Kamer: Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) aangenomen

De Eerste Kamer heeft op 13 november 2018 het wetsvoorstel ‘Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG)’ aangenomen.   Op 1 januari 2019 vindt door deze nieuwe wet een aanpassing van de Wet Arbeid en Zorg plaats. De wijziging ziet op een verlenging van de duur van het [...]

Lees verder Meer nieuws

Hoge Raad: Afwaardering van in vordering omgezet negatief aandeel in vof mogelijk aftrekbaar

Belanghebbende, zijn echtgenote en de vader van belanghebbende zijn vennoten van een vof. De vader is uitgetreden. Hij had toen een negatief aandeel in het vermogen van de vof. Dit negatieve aandeel is omgezet in een vordering van de vof op de vader. De vader heeft na verkoop van zijn [...]

Lees verder Meer nieuws

Staatssecretaris van Financiën: Besluit over geruisloze terugkeer naar ib-onderneming aangepast

Het besluit met goedkeurend beleid rond de geruisloze terugkeer van bv naar ib-onderneming is geactualiseerd.   De volgende zaken zijn in het besluit gewijzigd: Alle verliezen die in de ‘terugkerende onderneming’ zijn geleden kunnen worden meegegeven, ongeacht of ze zijn [...]

Lees verder Meer nieuws

Hof Den Bosch: Geen verrekening van alle buitenlandse bronbelasting op dividend

Belanghebbende heeft tot 1 oktober 2014 in Nederland gewoond. Sinds 1 oktober 2014 is hij woonachtig in Montenegro. Belanghebbende heeft in 2013 uit Duitsland, Frankrijk en Spanje dividend ontvangen. Op dit dividend is € 33.884,-- aan buitenlandse bronbelasting ingehouden. [...]

Lees verder Meer nieuws

Staatssecretaris van Financiën: Groene overheidsobligaties zijn niet vrijgesteld in box 3

Staatssecretaris Snel van Financiën heeft de Tweede Kamer schriftelijk antwoord gegeven op een deel van de vragen die zijn gesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 5 november 2018 over het pakket Belastingplan 2019.   Op de vraag of de aangekondigde groene overheidsobligaties [...]

Lees verder Meer nieuws

Hof Den Bosch: Beëindigingsvergoeding specialist is winst uit onderneming

In verband met de beëindiging van zijn werkzaamheden als vrijgevestigd medisch specialist heeft belanghebbende van het ziekenhuis een vergoeding ontvangen. Omdat de vergoeding zag op de beëindiging van overeenkomsten die in het kader van de onderneming waren gesloten, en geen [...]

Lees verder Meer nieuws

Hof Den Bosch: BOR SW niet van toepassing omdat niet is voldaan aan bezitseis

Belanghebbende heeft na het overlijden van zijn oom landbouwgrond en aandelen in een bv geërfd. In de aangifte erfbelasting doet belanghebbende een beroep op de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de Successiewet.   Hof Den Bosch is van oordeel dat belanghebbende ten onrechte een

Lees verder Meer nieuws

Staatssecretaris van Financiën: Goedkeuring voor te laat ingediende informatieformulieren afwikkelen pensioen in eigen beheer

De Staatssecretaris van Financiën geeft in een besluit een algemene verlenging van de termijn voor het aanleveren van het informatieformulier bij het afkopen van een pensioen in eigen beheer (PEB) of het omzetten hiervan in een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting.   De [...]

Lees verder Meer nieuws