Jos Brauwers

Jos Brauwers

  • Auteur vaknieuws Weblog

Over Jos

Specialisatie: Pensioen Jos Brauwers (1961) is als bedrijfs- en fiscaal econoom al ruim 30 jaar actief op het gebied van vermogensplanning, vermogensstructurering en fiscale structurering van de ondernemer. Hierin staat voor hem centraal welke (toekomst)doelen heeft een ondernemer en (hoe) kan de ondernemer deze realiseren rekening houdend met kansen en risico’s. Tijdig de ondernemer hierin structureel en planmatig begeleiden en uitdagen is volgens hem daarbij essentieel. Emotie en ratio gaan hierbij hand in hand. Sinds 1998 is hij in verschillende functies - onder andere 6 jaar als bestuurslid - verbonden aan de Federatie Financiële Planners. Tevens is hij als docent en assessor verbonden aan de opleiding tot Master of Financial Planning van de Erasmus Universiteit. Zijn aanpak is analytisch, inlevend, oplossingsgericht en innoverend. Naast zijn niet aflatende interesse in zijn vak is hij actief met blockchain, ju-jitsu en tuinieren.

Rechtbank Noord-Nederland: Beroep op tijdelijke verruimde schenkvrijstelling is niet mogelijk

Introductie Rechtbank Noord-Nederland heeft op 13 november 2018 (publicatie 14 mei 2019) uitspraak gedaan of voor een in 2014 ontvangen schenking beroep kan worden gedaan op de eenmalige verruimde vrijstelling schenkbelasting voor schenking van een eigen [...]

Lees verder Meer nieuws

Hof Arnhem-Leeuwarden: Belanghebbende kan niet bewijzen dat er sprake is van een bijzondere omstandigheid voor vermogensheretikettering auto

Introductie Hof Arnhem-Leeuwarden heeft op 7 mei 2019 uitspraak gedaan of er sprake is van een bijzondere omstandigheid voor heretikettering van een tot het ondernemingsvermogen gerekende auto.   Artikel Belanghebbende is ib-ondernemer. Belanghebbende heeft zijn auto tot het [...]

Lees verder Meer nieuws

Kifid: Bank heeft zich schuldig gemaakt aan overkreditering

Introductie Het Kifid heeft op 6 mei 2019 uitspraak gedaan of een bank zich schuldig heeft gemaakt aan overkreditering.   Artikel Belanghebbende en zijn toenmalige vriendin hebben voor de financiering van hun gezamenlijke woning een hypothecaire geldlening afgesloten. Na het verbreken

Lees verder Meer nieuws

Hof Arnhem-Leeuwarden: Aftrek fictieve huurvergoeding voor gebruik box 3-pand is niet toegestaan

Introductie Hof Arnhem-Leeuwarden heeft op 14 mei 2019 uitspraak gedaan of de aftrek van een fictieve huurvergoeding als kosten van de onderneming is toegestaan.   Artikel Belanghebbende exploiteert in de vorm van een eenmanszaak een zorginstelling. Deze instelling is na een, in [...]

Lees verder Meer nieuws

Rechtbank Den Haag: Afwaarderen sloopwoningen tot op waarde ondergrond mag niet

Introductie Rechtbank Den Haag heeft op 21 maart 2019 uitspraak gedaan of sloopwoningen tot op de waarde van de ondergrond mogen worden afgewaardeerd.   Artikel Belanghebbende heeft in het kader van een drietal (nieuwbouw)projecten in totaal 90 sociale huurwoningen uit bestaand bezit [...]

Lees verder Meer nieuws

Belastingdienst: Het ‘Handboek Ondernemen 2019’ is gepubliceerd

Op 7 mei 2019 heeft de Belastingdienst het ‘Handboek Ondernemen 2019’ gepubliceerd. Het handboek is bestemd voor iedereen die in Nederland een onderneming wil starten of al een onderneming drijft, en die daarbij zelf (deels) zijn administratie doet. Het handboek is vooral [...]

Lees verder Meer nieuws

Hoge Raad: Voorziening met betrekking tot hoofdelijke aansprakelijkheid mag worden gevormd

Belanghebbende houdt alle aandelen in een dochtervennootschap. Aan de dochtervennootschap is door de bank een krediet verstrekt. In een aanvullende overeenkomst met de bank heeft belanghebbende voor dit krediet hoofdelijke aansprakelijkheid aanvaard. Tussen belanghebbende en haar [...]

Lees verder Meer nieuws

Rechtbank Noord-Holland: Huurrecht is geen (verplicht) ondernemingsvermogen

Belanghebbende drijft een eenmanszaak vanuit zijn huurwoning. Bij de bepaling van de winst over 2014 houdt hij rekening met € 731 aan huisvestingskosten bestaande uit de kosten van gas, water en licht.   Onder verwijzing naar het arrest van de Hoge Raad uit 2016 [...]

Lees verder Meer nieuws

Rechtbank Zeeland-West-Brabant: Lening is tbs-vordering

Belanghebbende is DGA. Zijn bv houdt indirect 80% van de aandelen B BV. Deze bv heeft een 30%-belang in C II BV. B BV draagt een deel van dit belang over aan belanghebbende en zijn twee kinderen. Zij dragen diezelfde dag dit belang over aan een andere bv. Deze bv blijft de koopprijs [...]

Lees verder Meer nieuws

Hoge Raad: Artikel 1:87 BW niet analoog van toepassing bij samenwoning zonder huwelijk

Partijen hebben gedurende een periode met elkaar samengewoond in een woning die eigendom van de man is. Er was geen samenlevingsovereenkomst. De kosten van de verbouwing van de woning zijn betaald door de vrouw of – uit hoofde van geldlening dan wel schenking aan de vrouw [...]

Lees verder Meer nieuws