Jos Brauwers

Jos Brauwers

  • Auteur vaknieuws Weblog

Over Jos

Specialisatie: Pensioen Jos Brauwers (1961) is als bedrijfs- en fiscaal econoom al ruim 30 jaar actief op het gebied van vermogensplanning, vermogensstructurering en fiscale structurering van de ondernemer. Hierin staat voor hem centraal welke (toekomst)doelen heeft een ondernemer en (hoe) kan de ondernemer deze realiseren rekening houdend met kansen en risico’s. Tijdig de ondernemer hierin structureel en planmatig begeleiden en uitdagen is volgens hem daarbij essentieel. Emotie en ratio gaan hierbij hand in hand. Sinds 1998 is hij in verschillende functies - onder andere 6 jaar als bestuurslid - verbonden aan de Federatie Financiële Planners. Tevens is hij als docent en assessor verbonden aan de opleiding tot Master of Financial Planning van de Erasmus Universiteit. Zijn aanpak is analytisch, inlevend, oplossingsgericht en innoverend. Naast zijn niet aflatende interesse in zijn vak is hij actief met blockchain, ju-jitsu en tuinieren.

Ministerie van Economische Zaken: Vergoeding voor aardbevingsschade is bij ondernemers belast

De Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft mede namens de Staatssecretaris van Financiën in een brief antwoord gegeven op vragen van de Tweede Kamer over de fiscale gevolgen van schadeloosstelling voor aardbevingsschade bij ondernemers.   De vergoeding die een ondernemer [...]

Lees verder Meer nieuws

Rechtbank Zeeland-West-Brabant: Ab-houder is ‘kwalificerende buitenlandse belastingplichtige’

Belanghebbende woont in België in een eigen woning. Hij ontvangt dividend en gebruikelijk loon van een in Nederland gevestigde bv waarin hij een aanmerkelijk belang heeft. In Nederland is dividendbelasting ingehouden en in België is het nettodividend belast met federale belasting.   In [...]

Lees verder Meer nieuws

AFM: Vanaf april verkoopverbod op binaire opties en verkoopbeperkingen aan CFD’s

De Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) heeft in november vorig jaar aangegeven het verkoopverbod op binaire opties en de verkoopbeperking voor CFD’s voor de tweede keer te verlengen. Begin januari dit jaar heeft de AFM laten weten onderzoek te zullen doen [...]

Lees verder Meer nieuws

Rechtbank Gelderland: Inkomsten werkzaamheden participanten coöperatie zijn loon en geen winst

Belanghebbende en zijn echtgenote hebben een coöperatie opgericht. Zij zijn ook de enige leden van de coöperatie, ieder voor 50%. Belanghebbende ontvangt van de coöperatie inkomsten voor verrichte werkzaamheden.   In geschil is of de inkomsten van belanghebbende loon uit (fictieve) [...]

Lees verder Meer nieuws

Kifid: Belanghebbende heeft ondanks overkreditering per saldo geen schade geleden

Belanghebbende heeft een hypothecaire geldlening van € 1.025.000 in Zwitserse Franken afgesloten bij een bank voor de aankoop van twee appartementen van zijn vader. De totale aankoopsom is € 470.000. Het extra bedrag van € 555.000 heeft belanghebbende gebruikt om te beleggen

Lees verder Meer nieuws

Rechtbank Den Haag: BV mag geen voorziening voor claim ontslagen bestuurder dochter-bv vormen

Belanghebbende vormt een fiscale eenheid met een dochter-bv, die in 2011 haar bestuurder heeft ontslagen. Deze is het daar niet mee eens en eist onder meer doorbetaling van zijn loon tot aan de datum van rechtsgeldige beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Subsidiair eist hij een vergoeding [...]

Lees verder Meer nieuws

Hof Den Haag: Executeur is tekortgeschoten

Aan belanghebbende is door de rechtbank met onmiddellijke ingang ontslag verleend als executeur. Belanghebbende is het daar echter niet mee eens. Hij stelt dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat hij tekort zou zijn geschoten in zijn verplichtingen. Volgens belanghebbende is hij

Lees verder Meer nieuws

Kifid: Niet kunnen beleggen in een bepaald fonds is niet in strijd met de redelijkheid en billijkheid

Belanghebbende belegt bij een bank op basis van een execution only dienstverlening. Hierbij verwerkt de bank de door belanghebbende gegeven orders voor diens rekening en risico. Van toepassing zijn ‘Algemene Voorwaarden Beleggen’. In deze voorwaarden is onder andere opgenomen op welke beurzen [...]

Lees verder Meer nieuws

Hof Amsterdam: Geen reden voor matiging boete bij niet-afname woning

Belanghebbende heeft een overeenkomst met financieringsvoorbehoud gesloten met betrekking tot de koop van een woning. De boete bedraagt 10% indien belanghebbende de woning niet kan afnemen. De bank verstrekt de gevraagde hypotheek vervolgens echter niet, omdat de aanvraag voor de [...]

Lees verder Meer nieuws

Rechtbank Zeeland-West-Brabant: Vooruitbetaalde rente is ondanks overlijden aftrekbaar

Erflaatster is in 2014 overleden. In haar aangifte inkomstenbelasting 2014 is een aftrekpost eigenwoningrente aangegeven. Volgens belanghebbenden (erven) betreft dit vooruitbetaalde rente voor het gehele jaar 2014.   In geschil is of het (gehele) bedrag aftrekbaar is als [...]

Lees verder Meer nieuws