Marco Rijsdijk

Marco Rijsdijk

  • Auteur vaknieuws Weblog

Over Marco

Specialisatie: PensioenMarco Rijsdijk is jurist en fiscalist. Hij is managing partner bij MR legal & tax VoF (legal, tax & compliance consultants, product- en projectmanagement). Samen met het team adviseert, begeleidt, audit en onderhandelt onder andere voor verzekeraars, banken, multinationals, MKB-relaties en particulieren op juridisch, fiscaal en compliance terrein. Ook werkt hij als auteur en docent op deze vakgebieden. Advies-, bemiddelings- en volmachtkantoren ondersteunt hij juridische en fiscaal bij pensioen-, financiële plannings- en schadedossiers. Dat doet hij als zelfstandig ondernemer sinds medio 2001. Daarnaast is hij een kleine 25 jaar werkzaam geweest bij onder andere het schadebedrijf en het Fiscaal Juridisch Adviesburau van Nationale-Nederlanden en verzekeraar elipsLife (legal, compliance & product management). Tenslotte is hij associate partner bij Akkermans & Partners

Onvoldoende inspanning voor beroep op financieringsvoorbehoud

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat een koper onvoldoende voldeed aan de inspanningsverplichting om een beroep te kunnen doen op het financieringsvoorbehoud bij aankoop van de woning.

Lees verder Meer nieuws

Kopie huwelijksakte bij indiening verzoekschrift tot echtscheiding

Gerechtshof Amsterdam oordeelt dat een echtgenote kan volstaan met een kopie van de huwelijksakte bij de indiening van een verzoekschrift tot echtscheiding.

Lees verder Meer nieuws

Advies Commissie Borstlap inkomensverzekeringen, vangnet of afvoerputje?

De door de minister van Sociale Zaken & Werkgelegenheid ingestelde Commissie Borstlap publiceert het eindrapport met ook een advies over de inrichting van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle werkenden.

Lees verder Meer nieuws

Brandstichting in leegstaand pand

Rechtbank Amsterdam oordeelt dat ondanks niet-meegedeelde tijdelijke sluiting van een pand verzekeraar het vervalbeding van dekking niet mag inroepen.

Lees verder Meer nieuws

Geen voorschot op schadevergoeding na ongeval

Rechtbank Amsterdam oordeelt dat een WA-verzekeraar bij de afwikkeling van de schade van een verkeersongeval geen aanvullend voorschot meer hoeft te verstrekken aan het slachtoffer.

Lees verder Meer nieuws

Met vlindermes steken op kosten van je AVP-verzekeraar

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat schade als gevolg van het door een dertienjarige neersteken van een andere dertienjarige in diens rug steken gedekt is op de AVP.

Lees verder Meer nieuws

Uitkomsten DNB-onderzoek ervaringssterfte

DNB publiceert de uitkomsten van een onderzoek hoe verzekeraars omgaan met het verschil in sterfte in de eigen portefeuille vergeleken met de landelijke sterfte.

Lees verder Meer nieuws

Uitkomsten Self-assessment Volmachten

DNB publiceert de uitkomsten van een op verzoek van DNB ingevuld self-assessment over beheersing risico's in het volmachtkanaal.

Lees verder Meer nieuws

Wijzigingswet financiƫle markten: recht op premierestitutie na verzwijging

Minister Hoekstra van Financiën legt de Wijzigingswet financiële Markten 2021 ter consultatie met wijziging van het verzwijgingsartikel bij het aangaan van een verzekering.

Lees verder Meer nieuws

Winstgevendheid WGA-ERD verzekeringen

DNB publiceert dat de winstgevendheid van WGA-ERD verzekeringen nog steeds onder druk staat.

Lees verder Meer nieuws