Marco Rijsdijk

Marco Rijsdijk

  • Auteur vaknieuws Weblog

Over Marco

Specialisatie: PensioenMarco Rijsdijk is jurist en fiscalist. Hij is managing partner bij MR legal & tax VoF (legal, tax & compliance consultants, product- en projectmanagement). Samen met het team adviseert, begeleidt, audit en onderhandelt onder andere voor verzekeraars, banken, multinationals, MKB-relaties en particulieren op juridisch, fiscaal en compliance terrein. Ook werkt hij als auteur en docent op deze vakgebieden. Advies-, bemiddelings- en volmachtkantoren ondersteunt hij juridische en fiscaal bij pensioen-, financiële plannings- en schadedossiers. Dat doet hij als zelfstandig ondernemer sinds medio 2001. Daarnaast is hij een kleine 25 jaar werkzaam geweest bij onder andere het schadebedrijf en het Fiscaal Juridisch Adviesburau van Nationale-Nederlanden en verzekeraar elipsLife (legal, compliance & product management). Tenslotte is hij associate partner bij Akkermans & Partners

Verplichte provisietransparantie

Minister Hoekstra wil verplichte provisietransparantie invoeringe voor (particuliere) schadeverzekeringen

Lees verder Meer nieuws

Kwaliteitseisen robo-advies

Volgens de Minister van Financiën moeten geautomatiseerde verzekerings- en hypotheekadviezen dezelfde kwaliteitseisen krijgen als wanneer die door een natuurlijke persoon zijn gegeven.

Lees verder Meer nieuws

Waarschuwing tussenpersoon voor onderverzekering

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt of een tussenpersoon voldoende voor onderverzekering heeft gewaarschuwd of niet.

Lees verder Meer nieuws

Schade aan houtversnipperaar

Gerechtshof 's-Hertogenbosch moet beoordelen of schade aan een houtversnipper na niet bijvullen van olie is uitgesloten vanwege onvoldoende onderhoud of wel gedekt is vanwege een verzekerde bedieningsfout.

Lees verder Meer nieuws

Beleidsverklaring dierenwelzijn voor de exportkredietverzekering

De Minister van Financiën biedt aan de Tweede Kamer de beleidsverklaring dierenwelzijn voor de exportkredietverzekering aan.

Lees verder Meer nieuws

Evaluatierapport productontwikkelingsproces

De Minister van Financiën biedt de Tweede Kamer het evaluatierapport aan over het productontwikkelingsproces.

Lees verder Meer nieuws

Kamerbrief Ontwikkelingen werknemersverzekeringen ziekte en arbeidsongeschiktheid

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid informeert de Tweede Kamer over een aantal ontwikkelingen op het terrein van werknemersverzekeringen voor ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Lees verder Meer nieuws

Gezamenlijke Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst NVGA en Verbond

De NVGA en het Verbond van Verzekeraars publiceren toch een gezamenlijke Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst Volmacht.

Lees verder Meer nieuws

Hypotheekfraude

Rechtbank Gelderland oordeelt over een verzoek tot verwijdering persoonsgegevens na hypotheekfraude.

Lees verder Meer nieuws

Achteruit rijdende auto

Gerechtshof Amsterdam oordeelt over de schadevergoedingsplicht van een achteruitrijdende automobilist en beperkt die.

Lees verder Meer nieuws