Marco Rijsdijk

Marco Rijsdijk

  • Auteur vaknieuws Weblog

Over Marco

Specialisatie: Pensioen Marco Rijsdijk is jurist en fiscalist. Hij is managing partner bij MR legal & tax VoF (legal, tax & compliance consultants, product- en projectmanagement). Samen met het team adviseert, begeleidt, audit en onderhandelt onder andere voor verzekeraars, banken, multinationals, MKB-relaties en particulieren op juridisch, fiscaal en compliance terrein. Ook werkt hij als auteur en docent op deze vakgebieden. Advies-, bemiddelings- en volmachtkantoren ondersteunt hij juridische en fiscaal bij pensioen-, financiële plannings- en schadedossiers. Dat doet hij als zelfstandig ondernemer sinds medio 2001. Daarnaast is hij een kleine 25 jaar werkzaam geweest bij onder andere het schadebedrijf en het Fiscaal Juridisch Adviesburau van Nationale-Nederlanden en verzekeraar elipsLife (legal, compliance & product management). Tenslotte is hij associate partner bij Akkermans & Partners

Alleenstaande-ouderkorting

De Hoge Raad oordeelt dat een verblijf in een jeugdinstelling in de weg staat aan het kunnen benutten van de alleenstaande-ouderkorting.

Lees verder Meer nieuws

Belastbaarheid nabetalingen uit niet opgegeven verkoopopbrengst aanmerkelijk belang

Rechtbank Gelderland oordeelt dat nabetalingen voor de aankoop van een aandelenpakket belast zijn ondanks de al verstreken navorderingstermijn voor niet opgegeven aanmerkelijkbelangwinst bij de eerdere aandelenverkoop

Lees verder Meer nieuws

Aandelenverkoop Vader-Zoon niet onzakelijk ondanks hogere liquidatiewaarde

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de belastingdienst bij een aandelenverkoop van vader aan zoon niet aannemelijk maakt dat sprake is van een te lage verkoopprijs.

Lees verder Meer nieuws

Terugbetaling niet ontvangen heffingskorting na echtscheiding

Rechtbank Gelderland oordeelt dat heffingskorting terugbetaald moet worden ondanks niet ontvangen hebben hiervan noch ingeschreven staan op hetzelfde adres van ex-man wiens aanslag ambtshalve was verminderd en daarmee oorzaak aanpassing heffingskorting.

Lees verder Meer nieuws

Geen brutering partneralimentatie zonder duurzaam gescheiden leven

Rechtbank Gelderland oordeelt dat brutering van partneralimentatie alleen aan de orde is als partijen geen fiscaal partner meer zijn van elkaar.

Lees verder Meer nieuws

Vennoot VoF heeft recht op volledige inzage in boekhouding VoF op straffe dwangsom

 Rechtbank Midden-Nederland oordeelt in kort geding dat iedere vennoot van een VoF volledig recht heeft op inzage in de boekhouding.

Lees verder Meer nieuws

Verzet tegen uitdelingslijst na overlijden bij benificiare aanvaarding

Rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat het verzet tegen de uitdelingslijst en rekening en verantwoording niet-ontvankelijk is, omdat er sprake is van de lichte vereffeningsprocedure.

Lees verder Meer nieuws

Lening vanuit VoF aan ‘eigen’ BV niet onzakelijk

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de door de VoF in rekening courant aan de eigen BV verstrekte lening zakelijk is en daarom het afwaarderingsverlies aftrekbaar.

Lees verder Meer nieuws

Beleggingen in hardhoutplantages

Gerechtshof Den Haag oordeelt dat een aanbieder van een belegging in hardhoutplantage schadeplichtig is.

Lees verder Meer nieuws

Inkomensafhankelijke combinatiekorting: 4 plus 2 is geen 2 x 3

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat geen recht is op inkomensafhankelijke combinatiekorting omdat gemiddeld ergens verblijven nog geen doorgaans ergens verblijven is.

Lees verder Meer nieuws