Marco Rijsdijk

Marco Rijsdijk

  • Auteur vaknieuws Weblog

Over Marco

Specialisatie: Pensioen Marco Rijsdijk is jurist en fiscalist. Hij is managing partner bij MR legal & tax VoF (legal, tax & compliance consultants, product- en projectmanagement). Samen met het team adviseert, begeleidt, audit en onderhandelt onder andere voor verzekeraars, banken, multinationals, MKB-relaties en particulieren op juridisch, fiscaal en compliance terrein. Ook werkt hij als auteur en docent op deze vakgebieden. Advies-, bemiddelings- en volmachtkantoren ondersteunt hij juridische en fiscaal bij pensioen-, financiële plannings- en schadedossiers. Dat doet hij als zelfstandig ondernemer sinds medio 2001. Daarnaast is hij een kleine 25 jaar werkzaam geweest bij onder andere het schadebedrijf en het Fiscaal Juridisch Adviesburau van Nationale-Nederlanden en verzekeraar elipsLife (legal, compliance & product management). Tenslotte is hij associate partner bij Akkermans & Partners

Geen aftrek hypotheekrente als alimentatie voor achterblijver in woning

Geen aftrek hypotheekrente als alimentatie voor achterblijver in woning

Lees verder Meer nieuws

Eigen oppaskosten verminderen alimentatiedraagkracht niet

Gerechtshof Den Haag oordeelt in hoger beroep dat oppaskosten voor een kind met een nieuwe partner niet meetellen bij vaststellen eigen behoefte van alimentatieplichtige, omdat de kosten van een nieuw kind niet zo afwijkend mogen zijn dat hij niet meer in de kosten van zijn tijdens het huwelijk geboren kinderen kan voorzien.

Lees verder Meer nieuws

Kamervragen anonimisering vermogen via een commanditaire vennootschap

De staatssecretaris van Financiën beantwoordt Kamervragen over het anonimiseren van vermogen via een commanditaire vennootschap.

Lees verder Meer nieuws

Verdeling huwelijksgoederengemeenschap na overlijden

Gerechtshof Den Haag oordeelt dat na overlijden van de ex-partner pas na overlegging van een verklaring van erfrecht de procedure kunnen voortzetten.

Lees verder Meer nieuws

Woning terecht als eigen woning aangemerkt

Gerechtshof Den Haag oordeelt dat de inspecteur terecht een pand niet als eigen woning heeft aangemerkt en er geen sprake is geweest van een of ambtelijk verzuim. 

Lees verder Meer nieuws

Adoptie zonder vereiste beginseltoestemming

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat een kind ondanks dat het zonder beginseltoestemming uit Jamaica is opgehaald toch geadopteerd mag worden.

Lees verder Meer nieuws

Vergoeding waardestijging woning na uit elkaar gaan samenwoners

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat voor samenwoners de peildatum van verdeling leidend is en niet de datum van het verbreken van het samenwonerschap voor de vaststelling van de te verrekenen waarde van de gemeenschappelijke woning.

Lees verder Meer nieuws

Geen herstel gezag ouders

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat het gezag van de ouders niet wordt hersteld, omdat nog steeds sprake is van het risico op een loyaliteitsconflict en verstandelijk beperkte ouders.

Lees verder Meer nieuws

Agiostorting mislukt om box 3-heffing te voorkomen

Gerechtshof s’-Hertogenbosch oordeelt dat een vlak voor de peildatum op de derdenrekening van een notaris gestort bedrag tot het inkomen van box 3 hoort. 

Lees verder Meer nieuws

Financieringslastnormen 2019

Het Nibud publiceert het advies over de financieringslastnormen voor 2019.

Lees verder Meer nieuws