Marco Rijsdijk

Marco Rijsdijk

  • Auteur vaknieuws Weblog

Over Marco

Specialisatie: Pensioen Marco Rijsdijk is jurist en fiscalist. Hij is managing partner bij MR legal & tax VoF (legal, tax & compliance consultants, product- en projectmanagement). Samen met het team adviseert, begeleidt, audit en onderhandelt onder andere voor verzekeraars, banken, multinationals, MKB-relaties en particulieren op juridisch, fiscaal en compliance terrein. Ook werkt hij als auteur en docent op deze vakgebieden. Advies-, bemiddelings- en volmachtkantoren ondersteunt hij juridische en fiscaal bij pensioen-, financiële plannings- en schadedossiers. Dat doet hij als zelfstandig ondernemer sinds medio 2001. Daarnaast is hij een kleine 25 jaar werkzaam geweest bij onder andere het schadebedrijf en het Fiscaal Juridisch Adviesburau van Nationale-Nederlanden en verzekeraar elipsLife (legal, compliance & product management). Tenslotte is hij associate partner bij Akkermans & Partners

Testamentair bewind niet bij overeenkomst te wijzigen

Rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat een aanvullende beheerovereenkomst ter verlenging van het testamentaire bewind niet rechtsgeldig is.

Lees verder Meer nieuws

Vruchtgebruik na aflossing kindsdeel erfenis?

Rechtbank Rotterdam neemt een eigen beslissing na niet in wettelijk systeem passend verzoek van weduwnaar tot vestiging vruchtgebruik over afgeloste niet opeisbare vorderingen van de kinderen na overlijden van moeder.

Lees verder Meer nieuws

Gevolgen overeenkomst om niet te scheiden

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat een partner niet gebonden is aan een eerdere overeenkomst om tot een bepaalde leeftijd niet tot scheiden over te gaan.

Lees verder Meer nieuws

Gastouderbureau geen onderneming

Gerechtshof Den Haag oordeelt in hoger beroep dat een belastingplichtige met een gastouderbureau geen onderneming voert.

Lees verder Meer nieuws

Onderneming voor bedrijfsopvolgingsfaciliteit of niet

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat een BV met forse vastgoedportefeuille geen onderneming drijft en bedrijfsopvolgingsfaciliteiten na overlijden daarom niet van toepassing zijn. 

Lees verder Meer nieuws

Vragen bewijs van in leven zijn bij lijfrenteverzekering mag

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening oordeelt dat het vragen van een bewijs van in leven zijn aan een lijfrentegerechtigde niet in strijd is met de redelijkheid en billijkheid.

Lees verder Meer nieuws

Uitleg artikel woonlasten in echtscheidingsconvenant

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat onder de woonlasten die de alimentatiedraagkracht bepalen ook de maandelijkse aflossing van de hypothecaire geldlening hoort.

Lees verder Meer nieuws

Conclusie prejudiciële niet-wijzigingsbeding kinderalimentatie

De Procureur-Generaal bij de Hoge Raad adviseert om niet-wijzigingsbedingen voor kinderalimentatie ook als die in overeenstemming zijn met de wettelijke maatstaven of hoger nietig te verklaren.

Lees verder Meer nieuws

Verhouding ‘potovereenkomst’ met huwelijkse voorwaarden.

De Hoge Raad oordeelt dat een afspraak om jaarlijkse winsten bij elkaar te voegen van de ondernemingen van beide partners zonder nadere motivatie geen afbreuk doet aan het verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden.

Lees verder Meer nieuws

Lagere dan verwachte winstdeling op levensverzekering

Het KiFiD oordeelt dat een lager dan verwachte winstdeling op een levensverzekering de verzekeraar niet schadeplichtig maakt.

Lees verder Meer nieuws