Marco Rijsdijk

Marco Rijsdijk

  • Auteur vaknieuws Weblog

Over Marco

Specialisatie: Pensioen Marco Rijsdijk is jurist en fiscalist. Hij is managing partner bij MR legal & tax VoF (legal, tax & compliance consultants, product- en projectmanagement). Samen met het team adviseert, begeleidt, audit en onderhandelt onder andere voor verzekeraars, banken, multinationals, MKB-relaties en particulieren op juridisch, fiscaal en compliance terrein. Ook werkt hij als auteur en docent op deze vakgebieden. Advies-, bemiddelings- en volmachtkantoren ondersteunt hij juridische en fiscaal bij pensioen-, financiële plannings- en schadedossiers. Dat doet hij als zelfstandig ondernemer sinds medio 2001. Daarnaast is hij een kleine 25 jaar werkzaam geweest bij onder andere het schadebedrijf en het Fiscaal Juridisch Adviesburau van Nationale-Nederlanden en verzekeraar elipsLife (legal, compliance & product management). Tenslotte is hij associate partner bij Akkermans & Partners

Toch WOZ-waarde ondanks dat belastingplichtige gasmasker nodig heeft bij bezoek aan onroerend goed

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de WOZ-waarde niet aangepast hoeft te worden ondanks directe nabijheid van veehouderijen en aanwezigheid van fijnstof

Lees verder Meer nieuws

Belastbaarheid uitkeringen uit Woonlasten Opvang Polis

Gerechtshof Den Haag oordeelt dat de uitkeringen uit een Woonlasten Opvang Polis in box 1 belast zijn, ondanks dat de premie niet in aftrek op het inkomen is gebracht.

Lees verder Meer nieuws

Inkomsten uit PGB ex-echtgenote

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat de inspecteur aannemelijk maakt dat belastingplichtige inkomsten genoot uit het Persoonsgebonden budget van diens inmiddels ex-echtgenote.

Lees verder Meer nieuws

Partneralimentatie na grievend gedrag

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat het recht op partneralimentatie vervalt na valse beschuldigingen van misbruik.

Lees verder Meer nieuws

Afzien van vrijwilligersvergoeding levert geen giftenaftrek op

Geregeld komt het voor dat vrijwilligers afzien van een vrijwilligersvergoeding en het bedrag waarvoor ze dan hebben afgezien vervolgens als aftrekbare gift opvoeren. In een uitspraak van Gerechtshof Arnhem heeft de inspecteur die giftenaftrek geweigerd. Het gerechtshof vindt dat terecht, omdat

Lees verder Meer nieuws

Oekraïense alimentatie

Rechtbank Midden-Nederland erkent een Oekraïense beslissing voor toekenning alimentatie van nog voor inwerkingtreding Haags Alimentatieverdrag en verklaart die uitvoerbaar bij voorraad.

Lees verder Meer nieuws

Stiefouderadoptieverzoek afgewezen

Rechtbank Noord-Holland wijst een verzoek tot stiefouderadoptie af in verband met tegenspraak door de juridische ouder.

Lees verder Meer nieuws

Behoeftigheid alimentatie blijkt niet uit uitkering op grond van Participatiewet en vrijstelling sollicitatieplicht

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat het recht op alimentatie verspeeld wordt als er geen inzicht wordt gegeven in financiële positie ondanks dat de verzoekster een uitkering krijgt op grond van de Participatiewet en vrijgesteld is van sollicitatieplicht.

Lees verder Meer nieuws

Meerderjarigenadoptie

Rechtbank Limburg wijst een meerderjarigenadoptie toe vanwege in standhouden ‘family life’ tussen minderjarige en meerderjarige kinderen in het gezin.

Lees verder Meer nieuws

Fusievrijstelling overdrachtsbelasting

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de fusievrijstelling voor de overdrachtsbelasting van toepassing is, omdat de jaarlijkse kostenbesparing voldoende onderbouwd en substantieel is.

Lees verder Meer nieuws