Marco Rijsdijk

Marco Rijsdijk

  • Auteur vaknieuws Weblog

Over Marco

Specialisatie: Pensioen Marco Rijsdijk is jurist en fiscalist. Hij is managing partner bij MR legal & tax VoF (legal, tax & compliance consultants, product- en projectmanagement). Samen met het team adviseert, begeleidt, audit en onderhandelt onder andere voor verzekeraars, banken, multinationals, MKB-relaties en particulieren op juridisch, fiscaal en compliance terrein. Ook werkt hij als auteur en docent op deze vakgebieden. Advies-, bemiddelings- en volmachtkantoren ondersteunt hij juridische en fiscaal bij pensioen-, financiële plannings- en schadedossiers. Dat doet hij als zelfstandig ondernemer sinds medio 2001. Daarnaast is hij een kleine 25 jaar werkzaam geweest bij onder andere het schadebedrijf en het Fiscaal Juridisch Adviesburau van Nationale-Nederlanden en verzekeraar elipsLife (legal, compliance & product management). Tenslotte is hij associate partner bij Akkermans & Partners

Verjaring vordering uit ouderlijk boedelverdelingstestament

Het kan voorkomen dat nog geruime tijd nadat men dacht de erfenis te hebben afgewikkeld er zich alsnog erfgenamen melden. In een uitspraak van Rechtbank Midden-Nederland gebeurt dit pas na 18 jaar. Die vordering is ook gericht tegen de executeur van de nalatenschap van destijds. Het enkele [...]

Lees verder Meer nieuws

Waardering aandelen bij echtscheiding

Bij een echtscheiding moet de waarde van de aandelen gewaardeerd worden. De civiele kamer van de Hoge Raad heeft aangesloten bij de fiscale jurisprudentie over de waardering van belastinglatenties. De Hoge Raad vindt het daarbij van belang of al dan niet sprake is van een situatie [...]

Lees verder Meer nieuws

Afwijzing oorspronkelijk verzoek partneralimentatie vanwege nieuwe feiten en omstandigheden na verzoekdatum

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de lotsverbondenheid herbeoordeeld wordt als instandhouding zonder herbeoordeling vanwege nieuwe feiten en omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Lees verder Meer nieuws

Geen machtiging voor lening aan bewindvoerders en zus

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de rechtbank in eerste aanleg terecht een machtiging voor een geldlening aan de bewindvoerders en zus van de onderbewindgestelde.

Lees verder Meer nieuws

Eigen verkoopcijfer niet doorslaggevend voor WOZ-waarde

Gerechtshof Den Haag oordeelt dat het eigen verkoopcijfer niet de WOZ-waarde weergeeft.

Lees verder Meer nieuws

Overeenkomst afzien van kinderalimentatie is nietig

Rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat de overeenkomst waarbij wordt afgezien van kinderalimentatie nietig is.

Lees verder Meer nieuws

Betaling alimentatie moet inzichtelijk zijn voor rechtsgeldigheid

 

Gerechtshof Den Haag oordeelt in hoger beroep dat van een alimentatieplichtige verwacht mag worden dat kinderalimentatie op inzichtelijke wijze betaald wordt.

Lees verder Meer nieuws

Vergoeding voor onbezoldigde arbeid voor BV na overlijden DGA

Gerechtshof Amsterdam oordeelt in hoger beroep dat een dochter voor haar werkzaamheden in de BV van haar overleden vader recht heeft op een billijke vergoeding van de door haar verrichte arbeid.       

 

Lees verder Meer nieuws

Einde partneralimentatie na ouderverstoting

Gerechtshof Den Haag oordeelt in hoger beroep dat een ouder alimentatiebetalingen mag beëindigen na ernstige frustratie ouder-kind contact door de alimentatiegerechtigde.

Lees verder Meer nieuws

Recht op beneficiaire aanvaarding nalatenschap verspeeld

Rechtbank Overijssel oordeelt dat de erfgenamen de bescherming van de beneficiaire aanvaarding verspeeld hebben doordat ze de overige erfgenamen van de nalatenschap door hun handelen benadeelden.

Lees verder Meer nieuws