Marco Rijsdijk

Marco Rijsdijk

  • Auteur vaknieuws Weblog

Over Marco

Specialisatie: Pensioen Marco Rijsdijk is jurist en fiscalist. Hij is managing partner bij MR legal & tax VoF (legal, tax & compliance consultants, product- en projectmanagement). Samen met het team adviseert, begeleidt, audit en onderhandelt onder andere voor verzekeraars, banken, multinationals, MKB-relaties en particulieren op juridisch, fiscaal en compliance terrein. Ook werkt hij als auteur en docent op deze vakgebieden. Advies-, bemiddelings- en volmachtkantoren ondersteunt hij juridische en fiscaal bij pensioen-, financiële plannings- en schadedossiers. Dat doet hij als zelfstandig ondernemer sinds medio 2001. Daarnaast is hij een kleine 25 jaar werkzaam geweest bij onder andere het schadebedrijf en het Fiscaal Juridisch Adviesburau van Nationale-Nederlanden en verzekeraar elipsLife (legal, compliance & product management). Tenslotte is hij associate partner bij Akkermans & Partners

Zonder verklaring van erfrecht zijn erfgenamen niet ontvankelijk in bezwaarfase

Rechtbank Oost-Brabant oordeelt dat zonder verklaring van erfrecht de erfgenamen niet ontvankelijk zijn in hun bezwaar tegen een WOZ-beschikking en aanslag onroerende zaak-belastingen.

Lees verder Meer nieuws

Geen recht op partnervrijstelling erfbelasting voor mantelzorger

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat een mantelzorger geen recht heeft op de hoge partnervrijstelling.

Lees verder Meer nieuws

Te goedkoop pand gekocht van BV en ontvangen sleutelgeld voor DGA belast als voordeel uit aanmerkelijk belang

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat vennootschap en aandeelhouder zich bewust zijn van bevoordeling van de DGA bij te goedkope overdracht van een pand en ontvangen van sleutelgeld voor een nieuwe huurder met belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang tot gevolg. 

Lees verder Meer nieuws

Rechtmatige doorgifte gegevens aan belastingdienst toch schadeplichtig

Het KiFiD oordeelt dat een Nederlandse bank terecht gegevens doorgeeft aan de belastingdienst, maar wel schadeplichtig is voor het geven van onvoldoende informatie hierover aan diens klant.

Lees verder Meer nieuws

WOZ-waardevaststelling met school in de buurt

Rechtbank Amsterdam oordeelt dat parkeeroverlast door naar school brengende ouders niet, maar geluidsoverlast van schoolkinderen en eventueel hangjongeren rond school dichtbij woning wel een waardedrukkende factor kan zijn voor WOZ-waardering.

Lees verder Meer nieuws

Rekening en verantwoording na ten onrechte onttrekking bedragen aan vermogen erflater?

Na het vrijvallen van de nalatenschap komt regelmatig de vraag op of Na het vrijvallen van de nalatenschap komt regelmatig de vraag op of één van de erfgenamen niet bevoordeeld is of niet zelf al te enthousiast bedragen heeft opgenomen van de erflater. Het is echter niet [...]

Lees verder Meer nieuws

Toepasselijk recht op huwelijk

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat nu de ingebrachte huwelijksaktes ongeldig zijn, eerst de keuze voor Tunesisch huwelijksvermogensrecht geldt en na de naturalisatie van de partner door Nederlands recht.

Lees verder Meer nieuws

Stichting niet fiscaal transparant

Gerechtshof Den Haag oordeelt dat een stichting niet fiscaal transparant is en het vermogen daarin daarom niet meetelt in box 3.

Lees verder Meer nieuws

Financieringsvoorbehoud

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch oordeelt in hoger beroep dat met succes een beroep op het financieringsvoorbehoud voor de hypothecaire financiering kan gedaan.

Lees verder Meer nieuws

Eigenwoningschuld of niet?

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de inspecteur terecht leningen niet als eigenwoningschuld aanmerkt, vanwege het tijdstip van sluiten en het schuldenaarschap.

Lees verder Meer nieuws