Marco Rijsdijk

Marco Rijsdijk

  • Auteur vaknieuws Weblog

Over Marco

Specialisatie: Pensioen Marco Rijsdijk is jurist en fiscalist. Hij is managing partner bij MR legal & tax VoF (legal, tax & compliance consultants, product- en projectmanagement). Samen met het team adviseert, begeleidt, audit en onderhandelt onder andere voor verzekeraars, banken, multinationals, MKB-relaties en particulieren op juridisch, fiscaal en compliance terrein. Ook werkt hij als auteur en docent op deze vakgebieden. Advies-, bemiddelings- en volmachtkantoren ondersteunt hij juridische en fiscaal bij pensioen-, financiële plannings- en schadedossiers. Dat doet hij als zelfstandig ondernemer sinds medio 2001. Daarnaast is hij een kleine 25 jaar werkzaam geweest bij onder andere het schadebedrijf en het Fiscaal Juridisch Adviesburau van Nationale-Nederlanden en verzekeraar elipsLife (legal, compliance & product management). Tenslotte is hij associate partner bij Akkermans & Partners

Bewind en schenkingstraditie

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat vanwege de schenkingstraditie en de verkoop van de woning een schenking van € 100.000 is toegestaan ook als de schenker onder bewind staat.

Lees verder Meer nieuws

Wijziging achternaam kind en erkenning

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat het wijzigen van de achternaam door de erkenning niet aan het verlenen van vervangende toestemming tot erkenning van het kind in de weg staat.

Lees verder Meer nieuws

Vaststelling WOZ-waarde bij verkoop rond peildatum

Gerechtshof Den Haag oordeelt in hoger beroep dat de koopsom betaalt kort voor de waardepeildatum in beginsel ook de WOZ-waarde zal zijn.

Lees verder Meer nieuws

Recreatiewoning naast huurwoning in werkregio toch onder eigen woning regeling

Gerechtshof Den Haag oordeelt in hoger beroep dat een vakantiewoning naast een huurwoning in de werkplaats kan kwalificeren als eigen woning.

Lees verder Meer nieuws

Kamerbrief beleidsbesluit schenkbelasting in huwelijkssituaties

De Staatssecretaris beantwoordt Kamervragen over het beleidsbesluit over schenkbelasting bij vermogensverschuivingen tijdens het huwelijk.

Lees verder Meer nieuws

Afschuiven van de Wet DBA-verantwoordelijkheid(?)

De invoering van de Wet deregulering arbeidsrelaties is niet onopgemerkt voorbij gegaan. Niet qua hoeveelheid berichtgeving, maar zeker ook niet kennelijk in de portemonnee van de zelfstandige gelet op die berichtgeving waaruit het opdrogen van opdrachten naar voren kwam. De opdrachtgevers zijn

Lees verder Meer nieuws

Belastingplan 2017: vrijgestelde beleggingsinstellingen

Ook voor financieel planners heeft het belastingplan 2017 een aantal belangrijke aandachtspunten! In ieder geval is het belastingplan nauwgezet bestudeerd voor de box 3-plannen. In het belastingplan 2016 werd al de nieuwe fictief rendementsstructuur voor box 3 aangekondigd met ingang van 1 [...]

Lees verder Meer nieuws

Versoepeling inzet indexatiedepots

Pensioenfondsen mogen alleen indexeren als ze een voldoende hoge (beleids)dekkingsgraad hebben. Met de inzet van bestaande indexatiedepots kunnen bepaalde groepen wel (extra) indexatie krijgen. Dit kan dan bijvoorbeeld ingezet worden om aanpassingen van een pensioenregeling te compenseren of

Lees verder Meer nieuws

Wijzigingsregeling hypothecair krediet 2017

In de Tijdelijke regeling hypothecair krediet worden de inkomenscriteria voor het verstrekken van hypothecair krediet en de maximale hoogte van het hypothecair krediet ten opzichte van de waarde van de woning vastgesteld. Die regeling wordt  met ingang van 1 januari 2017 gewijzigd. Zo wordt het

Lees verder Meer nieuws

Niet aangetoonde alimentatiebetalingen niet aftrekbaar

De aftrek van alimentatie levert geregeld uitspraken van de belastingrechter op. Vaak komt dat omdat relatievormen en de afwikkeling daarvan zich nu eenmaal lastig in een standaardregels laten vangen, zeker als het ook nog gaat om internationale situaties. In een uitspraak van de rechtbank in [...]

Lees verder Meer nieuws