Martin Wouda

Martin Wouda

  • Auteur vaknieuws Weblog

Over Martin

Specialisatie: Pensioen Martin Wouda is Manager en Actuaris AG bij Milliman Pensioenen te Amsterdam. Martin is meer dan 20 jaar werkzaam als adviseur op het gebied van pensioenregelingen, zoals het analyseren, ontwerpen en implementeren van pensioenregelingen. Daarnaast is Martin certificerend actuaris. Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring in advisering en certificering op het gebied van pensioenen. Hij is certificerend actuaris van zowel herverzekerde als ook eigen beheer fondsen, uiteenlopend qua aard en omvang. Martin is afgestudeerd Wiskundig Ingenieur aan de Universiteit Twente. Tevens is hij gekwalificeerd Actuaris AG en lid van het Koninklijk Actuarieel Genootschap.

Waarom zou je dat eigenlijk doen: vrijwillig AOW aanvullen

In het pensioendebat gaan ook stemmen op om de AOW uit te breiden met een vrijwillige aanvulling daarop. Dat zou dan een alternatief zijn voor de huidige pensioenproducten in de tweede en derde pijler. Momenteel kunnen mensen die een tijdje in het buitenland hebben gewoond ook op vrijwillige basis hun AOW aanvullen. In deze blog verkennen wij of dat een aantrekkelijke optie is.

Lees verder Meer nieuws

Prognosetafel AG2016 en fondsspecifieke correctiefactoren

Op 13 september 2016 heeft het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) de Prognosetafel AG2016 gepubliceerd. De Prognosetafel AG2016 bevat de meest recente inschatting van de toekomstige sterfte voor de Nederlandse bevolking. De nieuwe prognosetafel is gebaseerd op het stochastisch model dat in

Lees verder Meer nieuws

De koopkracht van uw pensioen

De wet pensioencommunicatie heeft ons opgeleverd dat het pensioenregister vanaf 2017 het ouderdomspensioen weergeeft op basis van drie scenario’s. Tot nu toe is onderbelicht dat het niet meer gaat om de nominale bedragen, maar om voor inflatie gecorrigeerde bedragen. Wat betekent dit en waar [...]

Lees verder Meer nieuws

Pensioen verdient meer aandacht in de risicoparagraaf van het bestuursverslag van de onderneming

In deze tijd van het jaar zijn veel ondernemingen bezig met de opstelling van hun bestuursverslag (vroeger jaarverslag). Sinds 2015 moeten grote en middelgrote ondernemingen volgens richtlijn 400 van de Raad voor de Jaarverslaglegging een risicoparagraaf in hun jaarververslag opnemen. Wat ons [...]

Lees verder Meer nieuws

Pensioenfondsen zouden de uitdaging aan moeten gaan om over de resultaten van de haalbaarheidstoets te communiceren

Pensioenfondsen hebben in 2015 de haalbaarheidstoets uitgevoerd en hun risicohouding vastgesteld. Zoals verwacht was dit een hele toer: begrip krijgen van het jargon, het met elkaar eens worden, en dan ook nog het rekenwerk. Maar liefst zestig jaar vooruit rekenen, met de 2.000 door DNB [...]

Lees verder Meer nieuws

Wat we kunnen leren van de UK en de US beschikbare premie regelingen

Sinds april 2015 heeft men in de UK volledige flexibiliteit geïntroduceerd voor beschikbare premie-pensioenregelingen (DC-regelingen). Vanaf 55 jaar kunnen DC deelnemers er nu voor kiezen om hun hele DC-potje ineens te laten uitbetalen (tegen het marginale belastingtarief). Ze kunnen er ook nog

Lees verder Meer nieuws

Vier zaken die u moet weten over prudent person

Vier zaken die u nu moet weten over prudent person Vanaf 1 januari 2015 zijn enkele wijzigingen in de Pensioenwet en het Financieel Toezichtskader doorgevoerd. Voor wat betreft de jaarlijkse toetsing door de certificerend actuaris of het fonds belegt volgens het prudent person beginsel zijn er

Lees verder Meer nieuws