Matthijs Reek

Matthijs Reek

  • Auteur vaknieuws Weblog

Over Matthijs

Specialisatie: Pensioen Vanaf medio 2008 is Matthijs als jurist werkzaam geweest bij verschillende advocatenkantoren en (semi-)overheidsorganisaties. In het kader daarvan heeft hij zich onder meer nader gespecialiseerd in juridische vraagstukken op het grensvlak van het arbeids-, contracten- en bestuursrecht. Verder is  hij als juridisch adviseur werkzaam geweest bij een grote landelijke N.V. Hier heeft hij – evenals gedurende zijn periode in de advocatuur – uitgebreide (proces)ervaring opgedaan in voornoemde rechtsgebieden. Tijdens zijn studie aan de Tilburg University heeft hij al kennis opgedaan van het pensioenrecht. Daarin gaat hij zich nu verder bekwamen.

Bevoegdheid Kantonrechter; kan een vordering van ruim € 100.000,--, uit hoofde van onrechtmatige daad, tóch binnen het bereik van de ‘pensioenbevoegdheidsbepaling’ van art. 216 Pensioenwet vallen?

Die vraag werd - bij incidentele vordering - voorgeschoteld aan de Rechtbank te Limburg. Wat lag nu precies aan deze kwestie ten grondslag?

 

Lees verder Meer nieuws

Of een in 1988 overeengekomen pensioenregeling dient te worden aangemerkt als een (gegarandeerde) eindloonregeling dan wel een streefregeling, betreft - onder meer - een taalkundige interpretatie

Appellant is in 1972 in dienst getreden bij Artur Küpper Nederland B.V. en heeft in 1983 KNS opgericht, waarvan hij 100% aandeelhouder en statutair directeur werd. KNS heeft in laatstgenoemd jaar alle aandelen in Artur Küpper Nederland B.V. verworven, waarna de naam is gewijzigd in AKN B.V. Vervolgens heeft appellant in 1991 zijn dienstverband met AKN B.V. beëindigd en treedt hij in dienst bij KNS. Acht jaar later heeft appellant alle aandelen KNS verkocht en overgedragen aan VHB B.V.; hij bleef managing director in dienst van KNS. In datzelfde jaar heeft VHB 49% van de aandelen in KNS overgedragen aan Brammer Plc. Ook toen is appellant als managing director in dienst gebleven bij KNS, waarna hij vervolgens op 1 april 2013 uit dienst is getreden.

Lees verder Meer nieuws

Is een Nederlands ouderdomspensioen van een in Portugal wonende ‘permanent resident’ volledig onderworpen aan de aldaar geldende belastingheffing?

Belanghebbende, vanuit Nederland verhuisd naar de Verenigde Staten, is - wegens de aankoop van een pand in Portugal in 2006 - een aldaar geldend fiscaal nummer toegekend. Vervolgens heeft belanghebbende zich 4 jaar later als ‘resident’ ingeschreven in Portugal, alwaar hij sindsdien woont. Na 5 jaren verkreeg hij de status ‘permanent resident’. Nu wil het geval dat er van november 2011 tot november 2016 sprake was van verkrijging van een tijdelijk ouderdomspensioen van een in Nederland gevestigd pensioenfonds.

Lees verder Meer nieuws