Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Bank heeft klant voldoende geïnformeerd over wetswijziging

Een klant geeft in oktober 2013 aan dat hij de inleg op zijn Spaarrekening Eigen Woning (SEW) wil verhogen binnen de bandbreedte van 1:10. De bank stelt dat verhoging sinds 1 april 2013 niet meer mogelijk is in verband met wijziging van de fiscale wetgeving met betrekking tot de eigen woning. De klant stelt dat de bank hem eerder op de hoogte had moeten stellen, zodat hij de verhoging van de inleg nog voor de wetswijziging had kunnen bewerkstelligen. 

De klant en bank worden het niet eens over de schuldvraag. De klant dient een klacht in bij het Kifid. Hij beroept zich erop dat de bank zich niet aan zijn zorgplicht heeft gehouden. Volgens de klant moet een bank niet alleen voorafgaand aan het aangaan van een financieel product, maar ook tijdens de looptijd daarvan, de klant van relevante informatie voorzien.  

Volgens de Geschillencommissie gaat deze informatieplicht als onderdeel van de zorgplicht na het afsluiten van het financiële product echter “in beginsel niet zover dat een bank haar klanten individueel actief dient te informeren over wetswijzigingen”.

In de Wet financieel toezicht (Wft) staat limitatief genoemd welke informatie moet worden verstrekt tijdens de looptijd van een krediet, hypothecair krediet of complex financieel product. Daar staan fiscale wetswijzigingen niet apart vermeld.

De bank heeft in de offerte en in haar algemene voorwaarden gewezen op de mogelijkheid dat fiscale wetgeving kan wijzigen. Volgens de Geschillencommissie kan de bank dan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van deze (fiscale) wijzigingen.

Bovendien heeft de bank klanten in algemene zin voldoende in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de fiscale ontwikkelingen, door:

  • flyers te verspreiden waarin de klant wordt uitgenodigd voor informatiebijeenkomsten over dit thema, en
  • alle klanten, waaronder de klagende klant, een persoonlijke e-mail gestuurd, waarin hij is uitgenodigd voor deze bijeenkomsten, en
  • op de website uitgelegd wat de gevolgen zijn van de wetswijziging.

De optelsom van de disclaimer in de offerte en algemene voorwaarden, samen met het algemeen informeren van fiscale wetswijzigingen maakt dat de bank de zorgplicht niet heeft overtreden. De Geschillencommissie voegt daar nog aan toe dat ook in de media uitgebreid aandacht is besteed aan de op handen zijnde wetswijzigingen.

De Geschillencommissie wijst de klacht van de klant daarom bindend af. 

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships