Bank heeft niet de zorgplicht cryptovalutatransacties tegen te houden

Het Kifid heeft op 2 oktober 2019 uitspraak gedaan of een bank in het kader van de zorgplicht onder omstandigheden cryptovalutatransacties moet tegenhouden dan wel moet waarschuwen.

Belanghebbende heeft bedragen van zijn bankrekening overgeboekt naar een internet-broker in cryptovaluta en deze belegd in de cryptomunt Ripple. Hij raakt zijn inleg echter nagenoeg geheel kwijt.

 

Belanghebbende houdt de bank verantwoordelijk voor de schade. Hij stelt dat de bank de zorgplicht heeft geschonden. Omdat de bank op de hoogte had moeten zijn van de waarschuwing, die door de Italiaanse toezichthouder was afgegeven dat het moederbedrijf achter de internet-broker niet over de juiste vergunningen beschikte, had de bank belanghebbende tenminste moeten waarschuwen.

 

Het Kifid merkt op, dat zij al eerder heeft beslist dat van een bank mag worden verwacht dat zij zich redelijkerwijs inspant om fraude en misbruik van het betalingsverkeer te voorkomen.

 

Het Kifid oordeelt, dat in dit geval niet van de bank kan worden verwacht dat zij de transacties van belanghebbende blokkeerde of belanghebbende waarschuwde. Eerst en vooral omdat een monitoringsverplichting niet snel wordt aangenomen. Volgens het Kifid is het bovendien van belang dat het niet ging om een onbevoegde transactie, maar om een transactie die door belanghebbende zelf was verricht. Een dergelijke overboeking valt in beginsel binnen diens eigen verantwoordelijkheid. De waarschuwing van een (buitenlandse) toezichthouder maakt dat niet anders.

Het Kifid wijst de vordering af.