Bank is verplicht tot actieve informatieverstrekking over fiscale wetswijziging

Het Kifid heeft op 8 juni 2020 uitspraak gedaan in welke mate en op welke wijze een bank in verband met de zorgplicht informatie moet verstrekken over een fiscale wetswijziging.

Belanghebbenden hebben in 2008 bij een bank een hypotheek afgesloten. Zij bouwen door middel van een SEW en een BEW kapitaal op om de hypotheek aan het einde van de looptijd (gedeeltelijk) af te lossen. In 2018 willen belanghebbenden de inleg op de SEW verhogen. Door een fiscale wetswijziging per 1 januari 2013 is dat vanaf 1 april 2013 echter niet meer mogelijk.

Volgens belanghebbenden is de bank tekortgeschoten in haar zorgplicht en meer in het bijzonder haar verplichting om tijdig en persoonlijk te informeren over de wetswijziging per 1 januari 2013. Belanghebbenden vorderen van de bank derhalve
€ 100.000 in verband met geleden schade.

Het Kifid overweegt dat de bank verplicht is informatie over de wetswijziging actief te delen, bijvoorbeeld met een brief of een e-mail naar het adres van belanghebbenden. Het enkel publiceren van de informatie op de website is onvoldoende. Het Kifid oordeelt dat de bank inzake de informatieplicht toerekenbaar tekortgeschoten. Al het overige dat door de bank is aangevoerd, zoals de media-aandacht voor die wetswijziging, doet aan de verplichting tot informeren niets af.

Belanghebbenden hebben niet aannemelijk gemaakt dat zij, bij tijdig en persoonlijk informeren, in 2013 extra hadden willen storten. De bank is niet schadeplichtig.