Bank krijgt gelijk – toch uitstel van executie

Een weduwe probeert de gedwongen verkoop van haar woning, waarop het recht van hypotheek is gevestigd, te voorkomen. De voorheen echtelijke woning was ondergezet voor kredietschulden van de bakkerij van wijlen haar man. De weduwe voert diverse gronden aan op basis waarvan zij probeert verkoop van de woning tegen te houden. Hof Arnhem-Leeuwarden heeft op 10 september 2019 uitspraak gedaan in deze zaak.
De casus De bank heeft zakelijke kredieten verleend aan diverse bakkerijvennootschappen. Als zekerheid is daartoe in 2005 mede hypotheek gevestigd op de privéwoning van de