Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Bank tekortgeschoten in zorgplicht over hiaatverzekering?

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) treedt na faillissement van zijn vennootschap in dienst als werknemer. Daarbij verandert er ook het een en ander in zijn verzekeringen. Uit de uitspraak van Hof Den Bosch van 20 augustus 2019 blijkt in hoeverre de bank/verzekeraar zorgplicht heeft om belanghebbende te informeren wat er precies verandert in de overgang van DGA naar werknemer.

Casus

Belanghebbende was DGA van een vennootschap die op 30 september 2009 failliet ging. In overleg met zijn bank maakte de zoon een doorstart in een nieuwe vennootschap. Belanghebbende is vervolgens in dienst getreden van deze nieuwe vennootschap. Op verzoek van de bank werden de verzekeringen van belanghebbende en de nieuwe vennootschap ondergebracht bij die bank en een gelieerde verzekeraar.

Belanghebbende had voorheen als DGA een arbeidsongeschiktheidsverzekering, maar hij heeft deze verzekering met ingang van 1 februari 2010 door tussenkomst van de bank opgezegd. Hij viel als werknemer nu onder de collectieve verzuimverzekering van nieuwe vennootschap. Deze verzekering bood echter geen WIA/WGA-hiaatdekking.


Belanghebbende heeft zich op 25 januari 2010 gedeeltelijk ziek gemeld en is in januari 2012 gedeeltelijk afgekeurd. Hij kreeg toen recht op een WGA-uitkering. Vanaf 1 oktober 2014 had belanghebbende recht op een WGA-loonaanvullinguitkering. Deze uitkering is ongeveer 30% lager dan de oorspronkelijke WGA-uitkering.

Belanghebbende komt echter niet in aanmerking voor een vergoeding op grond van hiaatdekking (bij de gelieerde verzekeraar) omdat een dergelijke verzekering niet tijdig na de doorstart voor hem is gesloten.

Geschil

De hiaatdekking staat op het formulier dat de bank standaard gebruikt voor inventarisatie van verzekeringen bij zakelijke klanten. Toch heeft de bank dit eind 2009 en begin 2010 niet besproken met belanghebbende en zijn zoon. Dit thema kwam pas in 2011 ter sprake in het overleg met de zoon. Later is bij een andere verzekeraar een collectieve verzekering met hiaatdekking gesloten voor de werknemers.


Belanghebbende is nu van mening dat bank is tekortgeschoten in haar zorgplicht. Zij heeft hem er niet op gewezen dat hij geen hiaatdekking zou hebben na de doorstart.

Overwegingen en oordeel Hof Den Bosch

Hof Den Bosch stelt belanghebbende in het gelijk. De hiaatdekking behoort tot de onderwerpen waarover de bank overlegt met zakelijke klanten. Er is geen duidelijke verklaring waarom dit pas in februari 2011 ter sprake kwam. Daarbij is belanghebbende zo nauw betrokken geweest bij de doorstart dat de bank ook jegens hem in privé een zorgplicht had voor de verzekeringen die werden aangepast. Ook al omdat hij ook voor privéverzekeringen al jarenlang een klant van de bank is. De conclusie is dat de bank tekort is geschoten in haar zorgplicht.

 

Een ander geschilpunt betreft het causaal verband tussen het tekortschieten in de zorgplicht en de schade. De bank heeft aangevoerd dat belanghebbende sowieso geen hiaatverzekering zou hebben afgenomen. Voor de doorstart was er ook geen hiaatverzekering voor werknemers en na de doorstart was er maar een beperkte financiële ruimte. Bovendien zou belanghebbende ook als privépersoon geen particuliere dekking hebben kunnen afnemen, omdat hij niet door de medische keuring zou zijn gekomen en de premie te hoog zou zijn geweest.

 

Het hof is echter van oordeel dat belanghebbende de mogelijkheid van schade als gevolg van de fout van de bank voldoende aannemelijk heeft gemaakt. De bank heeft belanghebbende de kans ontnomen om een gefundeerde keuze te maken. In hoeverre belanghebbende daadwerkelijk schade heeft geleden is echter onduidelijk. Daarover moet een schadestaatprocedure helderheid verschaffen. Ondertussen wordt de bank tot betaling van de proceskosten veroordeeld.

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships