Bank volgens KIFID niet verantwoordelijk voor fraude zaakwaarnemer oudere klant

Na het overlijden gebeurt het regelmatig dat de erfgenamen er achter komen dat er geld ontvreemd is uit de nalatenschap. Recent spreekt het KIFID zich uit over de klacht van de erfgenamen dat de bank haar zorgplicht heeft geschonden vanwege het toelaten van zeer ongebruikelijke transacties. In het betreffende geval had een zaakwaarnemer via verschillende transacties honderdduizenden euro’s weg geboekt naar het buitenland. Deze exorbitante transacties wijken sterk af van het gebruikelijke transactieverkeer van de overledene en de bank zou volgens de klagers haar bedrijfsvoering zo moeten inrichten dat deze transacties worden opgemerkt en tegengehouden. De bank wijst op de controleverantwoordelijkheid van de rekeninghouders en alleen tot Wwft monitoring gehouden te zijn. Het KIFID gaat, ook anders dan de Bank, er van uit dat de transacties gedaan zijn door de zaakwaarnemer van de overledene en dat aannemelijk is dat die heeft gefraudeerd. De overledene heeft, hoe begrijpelijk ook gelet op de vriendschaps- en vertrouwensband met de zaakwaarnemer, grof onzorgvuldig gehandeld door de betaalinstrumenten te laten gebruiken door de zaakwaarnemer en niet de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen in acht te nemen die wel verwacht mogen worden van bankrekeninghouders. De bank heeft overigens wel een detectiesysteem, maar onduidelijk is waarom dat niet heeft gewerkt. Ook daarin bestaat echter geen aanleiding voor een schadevergoedingsplicht van de bank. Het KIFID kan ondanks dat sprake lijkt te zijn van een schrijnend geval van fraude geen uitspraak doen om een specifiek op de bescherming van oudere personen gerichte regel te formuleren. Daar ligt meer een taak van de wetgever. Duidelijk zal wel zijn dat daar gelet op de vergrijzing veel behoefte aan zal zijn. Tot die tijd moet ook een periodieke monitoring van transacties van oudere cliënten wellicht toch onderdeel zijn of worden van de ondersteuning van een financiële planner.

 

Marco Rijsdijk
Over Marco

Marco Rijsdijk is jurist en fiscalist. Hij is managing partner bij MR legal & tax VoF (legal, tax & compliance consultants, product- en projectmanagement). Samen met het team adviseert, begeleidt, audit en onderhandelt onder andere voor verzekeraars, banken, multinationals, [...]

Bekijk profiel