Banken sluiten rekeningen van Nederlanders in het buitenland

De minister van Financiën beantwoordt Kamervragen over het sluiten van bankrekeningen van Nederlanders die in het buitenland wonen.

Financiële planning en het ondersteunen van klanten vanuit Nederland heeft naast fiscale en juridische uitdagingen ook soms behoorlijke praktische hobbels. De ervaring leert dat relaties die tijdelijk of definitief naar het buitenland vertrekken toch best hun bankzaken in Nederland willen blijven doen en ondersteund willen worden door hun Nederlandse adviseur bijvoorbeeld voor de beleggingen etc.

Het gebruik van een Nederlandse bankrekening is daarvoor vaak wel vereist. Zoals blijkt onder andere uit vragen van leden van de Tweede Kamer stelden vragen is het in stand houden daarvan echter niet zonder meer mogelijk. De Kamerleden vonden het passen bij de nutsfunctie van banken om het houden van Nederlandse bankrekeningen van Nederlanders. Kennelijk worden bankrekeningen van Nederlanders die in het buitenland wonen echter steeds vaker eenzijdig opgeheven.

De minister wijst erop dat banken zelf hun ondernemersstrategie kunnen bepalen en het door hen gewenste risicoprofiel. Het gaat dan om het bestaande kader van wet- en regelgeving en risicobereidheid. Een bank kan daarbinnen besluiten zich te willen richten op klanten in Nederland en Europa. De minister gaat er dus nog wel van uit dat de bankrekeningen in stand kunnen blijven als men in de EU blijft wonen. Dat is ook vaak wel het geval overigens. De internationaal werkende financieel planner ziet zijn werkveld wellicht zo feitelijk ook tot de EU beperkt worden.