Beantwoording vragen duurzaam beleggen pensioenfondsen

Minister Koolmees van SZW heeft op 13 mei 2019 vragen van Kamerlid  Van Weyenberg (D66) beantwoord over bereidheid van deelnemers om in te leveren voor duurzaam beleggen.

De minister vindt het positief dat veel deelnemers duurzaam beleggen belangrijk vinden.

Pensioenfondsen doen veel op het gebied van verantwoord beleggen. De Pensioenwet eist dat pensioenfondsen in hun bestuursverslag aangeven op welke wijze in hun beleggingsbeleid rekening wordt gehouden met milieu, klimaat, mensenrechten en sociale verhoudingen.  (artikel 135 PW).

 

Daarnaast is in de Code Pensioenfondsen afgesproken dat het pensioenfondsbestuur ten aanzien van de keuzes voor verantwoord beleggen voor draagvlak onder de deelnemers moet zorgen.

 

Bovendien hebben pensioenfondsen in het Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Convenant Pensioenfondsen afgesproken in hun beleid en de uitbesteding de OESO-richtlijnen en de United Nations Guiding Principles te verankeren en hier transparant over te zijn (jaarverslag of op de website).

 

Een aantal pensioenfondsen heeft, samen met andere organisaties in de financiële sector, een commitment afgegeven aan het Ontwerp van een Klimaatakkoord. Dit impliceert het zoeken naar financieringsmogelijkheden voor energietransitie, het meten van de CO2 voetafdruk van de beleggingsportefeuille en later het opnemen van doelstellingen die bijdragen aan het Klimaatakkoord van Parijs.

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel