Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Beantwoording vragen IORP-richtlijn

Minister Koolmees van SZW heeft op 20 september 2019 de vragen van Tweede Kamerlid Van Brenk (50PLUS) over het artikel uit PensioenPro "Buffereisen Nederlandse CDC-fondsen Europees gezien onwettig" beantwoord

Van Benk had deze vragen gesteld in het kader van de juridische procedure tegen de Nederlandse Staat door Stichting PensioenBehoud, KBO- Brabant en Vereniging van Gepensioneerden Pensioenfonds PGB (VVG-PGB) en het bericht ‘Buffereisen Nederlandse cdc-fondsen Europees gezien onwettig’?

 

Veel Nederlandse pensioenfondsen zouden niet onder artikel 15 van de Institutions for Occupational Retirement Provision (IORP)-richtlijn vallen en waarschijnlijk ook niet onder artikel 13 van de IORP-richtlijn. Daardoor hoeven ze geen minimaal vereist eigen vermogen aan te houden.

De minister deelt die stelling niet. Artikel 15 bepaalt dat pensioenfondsen een minimaal vereist eigen vermogen moeten aanhouden als het betreffende pensioenfonds aan één van onderstaande voorwaarden voldoet: 

  1. Een dekking biedt tegen biometrische risico’s
  2. Een beleggingsrendement garandeert
  3. Een bepaalde hoogte van de uitkeringen garandeert 

Aangezien Nederlandse pensioenfondsen per definitie dekking een dekking tegen biometrische risico’s bieden. Pensioenfondsen keren een levenslange periodieke pensioenuitkering uit, zodat het langlevenrisico is gedekt. Daarmee vallen pensioenfondsen onder de norm van artikel 15 en moeten ze verplicht zijn een minimaal vereist eigen vermogen aan te houden, ongeacht het type pensioenregeling. Dit blijkt overigens ook uit artikel 131 van de Pensioenwet.

 

Artikel 13 heeft betrekking op de verplichting voor pensioenfondsen om toereikende technische voorzieningen vast te stellen. Deze verplichting geldt in dezelfde situaties a), b) en c) als voor artikel 15 is aangegeven. Met andere woorden, omdat pensioenfondsen dekking bieden tegen biometrische risico’s, zijn ze verplicht om toereikende technische voorzieningen vast te stellen, ongeacht het type regeling.

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships