Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Bedragen sociale zekerheid juli 2017

Elk half jaar wordt de hoogte van het wettelijk minimumloon herzien. De gewijzigde bedragen gelden jaarlijks vanaf 1 januari en 1 juli. De hoogte van sociale uitkeringen is gebaseerd op de hoogte van het wettelijk minimumloon. En de (maximum)bedragen van deze uitkeringen verandert elk half jaar.

De gemaximeerde bedragen van werknemersuitkeringen worden ook elk half jaar geïndexeerd.


In dit artikel geven we de nieuwe bedragen weer van het minimumloon en overige cijfers uit de sociale zekerheid. De bedragen die er tussen haakjes achter staan, zijn de bedragen uit de periode van 1 januari 2017 tot 1 juli 2017. 

Wettelijk minimumloon
Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers wordt per 1 juli 2017: 

  • € 1.565,40 per maand (€ 1.551,60);
  • € 361,25 per week (€ 358,05);
  • € 72,25 per dag (€ 71,61).

Het wettelijk minimumloon wordt verhoogd met een vakantietoeslag van € 125,24 per maand. Dit zijn de bedragen voor werknemers van 22 jaar en ouder met een fulltime dienstverband. Voor jongeren vanaf 15 jaar gelden andere, lagere, minimumloonbedragen. Die zijn berekend op basis een staffel. Die ziet er als volgt uit:

 

Leeftijd

Staffeling

Per maand

Per week

Per dag

21 jaar

85%

€ 1.330,60

€ 307,05

€ 61,41

20 jaar

70%

€ 1.095,80

€ 252,90

€ 50,58

19 jaar

55%

€ 860,95

€ 198,70

€ 39,74

18 jaar

47,5%

€ 743,55

€ 171,60

€ 34,32

17 jaar

39,5%

€ 618,35

€ 142,70

€ 28,54

16 jaar

34,5%

€ 540,05

€ 124,65

€ 24,93

15 jaar

30%

€ 469,60

€ 108,40

€ 21,68

Vorig jaar gold het wettelijk minimumloon alleen nog voor werknemers van 23 jaar en ouder; inmiddels is dat dus 22 jaar.

Het effect van verlaging van deze leeftijdsgrens op de werkgelegenheid wordt in de gaten gehouden. Als er geen negatieve gevolgen zijn voor de werkgelegenheid, gaat de leeftijd waarop 100% van het wettelijk minimumloon wordt ontvangen automatisch verder verlaagd naar 21 jaar. 

Bijstandsuitkeringen
Bijstandsuitkeringen (uitkeringen in het kader van de Participatiewet), zijn gebaseerd op 70% van het netto minimumloon (alleenstaanden) of 100% van het netto minimumloon (gehuwden of samenwonenden van 21 jaar en ouder). Wanneer meer dan twee volwassenen samenwonen op hetzelfde adres, geldt de kostendelersnorm, waardoor de bijstandsnorm per bewoner lager is. 

Volksverzekeringen
Voorbeelden van volksverzekeringen zijn de Algemene Ouderdomswet (AOW) en Algemene nabestaandenwet (Anw). Alleen van deze twee noemen we de nieuwe bedragen. De bedragen zijn inclusief vakantiegeld, maar exclusief de inkomensondersteuning voor ouderen en exclusief de nominale zorgpremie en zorgtoeslag. 

 

Uitkering

Situatie

Bruto maandbedrag vanaf 1 juli 2017, inclusief vakantiegeld (oude bedrag)

AOW

Alleenstaand

€ 1.231,95 (€ 1.224,96)

 

Samenwonend zonder partnertoeslag

€ 851,23 (€ 845,74)

 

Samenwonend met maximale partnertoeslag

€ 1.676,90 (€ 1.665,92)

ANW

Nabestaande

€ 1.273,86 (€ 1.250,62)

Werknemersverzekeringen
De belangrijkste werknemersverzekeringen zijn de Werkloosheidswet (WW) en de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De hoogte van deze uitkeringen zijn in beginsel een vastgesteld percentage van het laatstverdiende loon. Dit laatstverdiende loon is echter gemaximeerd tot het ‘maximum dagloon’.  Het maximumdagloon wordt per 1 juli 2017 vastgesteld op € 207,60 per dag (€ 205,77), op jaarbasis € 54.183,60 (€ 53.705,97). 

Een WW-uitkering is gemaximeerd op 75% (eerste twee maanden) van het maximumdagloon en daarna op 70% van dit maximumdagloon.

Een WIA-uitkering is gemaximeerd op 75% (eerste twee maanden of langdurig en volledig arbeidsongeschikten) van dit maximumdagloon of 70% van het maximumdagloon (na twee maanden en niet langdurig en volledig arbeidsongeschikt). Hieronder staan de bruto maandbedragen: 

 

100% maximumdagloon

(bruto per maand, inclusief vakantiegeld)

75% maximumdagloon

(bruto per maand, inclusief vakantiegeld)

70% maximumdagloon (bruto per maand, inclusief vakantiegeld)

€ 4.515,30 (€ 4.475,50)

€ 3.386,48 (€ 3.356,62)

€ 3.160,71 (€ 3.132,85)

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships