Bedragen sociale zekerheid juli 2017

Elk half jaar wordt de hoogte van het wettelijk minimumloon herzien. De gewijzigde bedragen gelden jaarlijks vanaf 1 januari en 1 juli. De hoogte van sociale uitkeringen is gebaseerd op de hoogte van het wettelijk minimumloon. En de (maximum)bedragen van deze uitkeringen verandert elk half jaar. De gemaximeerde bedragen van werknemersuitkeringen worden ook elk half jaar geïndexeerd.
In dit artikel geven we de nieuwe bedragen weer van het minimumloon en overige cijfers uit de sociale zekerheid. De bedragen die er tussen haakjes achter staan, zijn de bedragen uit de ...