Belang preventiemedewerker

Het Verbond van Verzekeraars wijst op het belang van een preventiemedewerker en een handreiking daarvoor.

Volgens het Verbond van Verzekeraars heeft bijna de helft van de Nederlandse bedrijven geen preventiemedewerker en is hun rol voor veel werkgevers en werknemers niet duidelijk.

Het Verbond attendeert daarom op de handreiking 'Arbomaatregelen preventiemedewerker die door de SER en de Stichting van de Arbeid is ontwikkeld. Daarin zijn praktische informatie en adviezen opgenomen onder andere over de organisatorische keuzes die voor deze functie moeten worden gemaakt. De handreiking is ook te downloaden op de site van het Verbond. In het kader van de beoordeling van werkgeversaansprakelijkheid is het voor een werkgever in ieder geval van belang om het arbobeleid op orde te hebben en dit is daar onderdeel van.