Belangrijkste onderwerpen uit Prinsjesdag bij Pensioen

Traditioneel worden op Prinsjesdag de fiscale plannen van het Kabinet aan de Tweede Kamer aangeboden. Het totale belastingpakket omvat ook dit jaar verschillende wetsvoorstellen. Een van die wetsvoorstellen waar reikhalzend naar is uitgekeken is de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen. In de berichten over de gevolgen van Prinsjesdag voor Wft Basis en Wft Vermogen is al kort ingegaan op enkele relevante voorgenomen wetswijzigingen. In dit artikel gaan we dieper in op zaken die specifiek van belang zijn voor de adviseur Pensioen.
Naast de voorstellen betreffende het beëindigen van pensioen in eigen beheer (PEB) voor de directeur-grootaandeelhouder (dga), omvat het wetsvoorstel Uitfaseren pensioen in eigen beheer ...