Belangrijkste wijzigingen Hypothecair krediet 2020

Op 1 januari 2020 zijn enkele (fiscale) wetten aangepast, die van invloed zijn op het geven van een passend hypotheekadvies. Daarnaast is er andere wet- en regelgeving, zoals gewijzigde leennormen (NHG en niet-NHG) waarvan een hypotheekadviseur op de hoogte moet zijn. In dit nieuwsbericht geven we daarvan een beknopt overzicht.   We gaan ervan uit dat de nieuwsberichten van de onderliggende Wft-modules Basis en Vermogen al gelezen zijn. We herhalen de daarin beschreven wijzigingen hier niet. Ook Consumptief Krediet valt sinds april 2019 binnen de verantwoordelijkheid van de adviseur Hypothecair krediet. Die kennis wordt u ook verondersteld te hebben. Zie de externe links.
Bekende of al gepubliceerde wijzigingen Veel van de wijzigingen die in zijn gegaan op 1 januari 2019, zijn al via eerdere berichten behandeld. We herhalen deze niet volledig ...