Belangrijkste wijzigingen Schadeverzekeringen 2020

Op 1 januari 2020 zijn enkele wijzigingen die van invloed zijn op het geven van een passend financieel advies en de bedrijfsvoering. In dit bericht geven we met betrekking tot de modules Schade Particulier en Schade Zakelijk en Volmacht daarvan een beknopt overzicht. In dit bericht wordt ervanuit gegaan het nieuwsbericht van de onderliggende Wft-module Basis al is gelezen (zie hiervoor de externe link).
Bijdrage Waarborgfonds De bijdrage voor verzekeraars aan het Waarborgfonds is voor 2020 vastgesteld op:€ 7,40 voor gekentekende motorrijtuigen ...