Belangrijkste wijzigingen Vermogen 2020

Op 1 januari 2020 zijn diverse wijzigingen doorgevoerd die van invloed zijn op het geven van een passend financieel advies. In dit bericht geven we daarvan een beknopt overzicht met betrekking tot de module Vermogen.   Zie voor enkele algemene wijzigingen per 1 januari 2020 het bericht 'Wijzigingen Wft Basis per 1 januari 2020’ (zie Externe bronnen).
Algemene relevante belastingwijzigingen In het januaribericht van Basis zijn de belangrijkste fiscale wijzigingen opgenomen. Voor de adviseur Vermogen voegen we daar wat extra ...