Belast stakingsresultaat gezamenlijk woon-winkelpand

Gerechtshof Amsterdam oordeelt dat de rechtbank terecht oordeelde dat een deel van een winkel aan de echtgenote ter beschikking heeft gesteld en werkzaamheidsvermogen vormde wat leidt tot belast stakingsresultaat.

Een belastingplichtige is getrouwd buiten gemeenschap van goederen. Ze hebben ieder voor de onverdeelde helft een woon-winkelpand gekocht. De eerste verdieping is een eigen woning met een van de winkelruimte op de begane grond gescheiden opgang. Die winkelruimte gebruikt de echtgenote van belastingplichtige voor haar onderneming.

Belastingplichtige neemt diens aandeel van 50% van de winkelruimte en 100% van de verhuurde bovenwoning in zijn aangifte op als onderdeel van het inkomen uit sparen en beleggen van box 3. Volgens het gerechtshof Amsterdam gaat de inspecteur er echter terecht van uit dat de terbeschikkingstellingsregeling van toepassing is en dat er daarom stakingsresultaat tot het inkomen gerekend moet worden als er meerwaarde in het pand gerealiseerd wordt.