Belastbaarheid nabetalingen uit niet opgegeven verkoopopbrengst aanmerkelijk belang

Rechtbank Gelderland oordeelt dat nabetalingen voor de aankoop van een aandelenpakket belast zijn ondanks de al verstreken navorderingstermijn voor niet opgegeven aanmerkelijkbelangwinst bij de eerdere aandelenverkoop

Geregeld geven nabetalingen aanleiding tot discussies. Het gaat dan vaak om het toerekeningsjaar, maar ook over de grondslag om de nabetalingen al dan niet in de heffing te kunnen betrekken. In een uitspraak van Rechtbank Gelderland gaat het om een nabetaling als gevolg van een aandelenverkoop die zelf niet als inkomen uit aanmerkelijk belang is opgenomen in de belastingaangifte. De navorderingstermijn daarvoor is verstreken. Rechtbank Gelderland vindt dat de inspecteur echter nog wel de nabetalingen kan belasten over het jaar van uitbetaling. De inspecteur is vrij feiten in enig jaar fiscaal te kwalificeren zonder dat de uitoefening van die bevoegdheid aan een termijn is gebonden.