Belastingdienst: Het ‘Handboek Ondernemen 2019’ is gepubliceerd

Op 7 mei 2019 heeft de Belastingdienst het ‘Handboek Ondernemen 2019’ gepubliceerd. Het handboek is bestemd voor iedereen die in Nederland een onderneming wil starten of al een onderneming drijft, en die daarbij zelf (deels) zijn administratie doet. Het handboek is vooral gericht op de zelfstandige ondernemer, maar geeft ook nuttige informatie als de onderneming een andere rechtsvorm heeft.

 

De keuzes die een ondernemer maakt, kunnen fiscale gevolgen hebben. Het gaat dan om keuzes zoals de rechtsvorm van de onderneming en de financiering ervan. In het handboek wordt de ondernemer wegwijs gemaakt in zijn fiscale rechten en verplichtingen.

 

Het handboek geeft ten eerste algemene informatie die met name van belang is voor iedereen met een onderneming. Het betreft praktische informatie zoals met welke organisaties krijgt of heeft de ondernemer te maken, welke spelregels worden er gehanteerd, wat is het belang van een goede boekhouding of administratie?

Verder wordt in het handboek uitgebreid aandacht geschonken aan de berekening van de fiscale winst, waarbij zaken als omzet, bedrijfskosten, afschrijvingen, etcetera een rol spelen.

In het handboek wordt bovendien onder andere aangegeven waarmee de ondernemer rekening moet houden als hij personeel in dienst neemt of als hij internationaal zaken gaat doen.

Jos Brauwers
Over Jos

Jos Brauwers (1961) is als bedrijfs- en fiscaal econoom al ruim 30 jaar actief op het gebied van vermogensplanning, vermogensstructurering en fiscale structurering van de ondernemer. Hierin staat voor hem centraal welke (toekomst)doelen heeft een ondernemer en (hoe) kan de ondernemer deze [...]

Bekijk profiel