Belastingdienst over afkoop PEB: let op dat de juiste BV aangifte doet

De Belastingdienst heeft op haar website op 6 september 2017 aandacht gevraagd voor het doen van aangifte inzake de afkoop van pensioen in eigen beheer (PEB).

In het online bericht deelt de Belastingdienst mee dat het aangeven van de afkoop van het PEB niet altijd goed gaat. De Belastingdienst ziet dat soms de verkeerde BV’s aangifte doen of dat BV’s te vroeg aangifte doen. De pensioen-BV, die het PEB van de dga beheert, moet aangifte loonheffingen doen voor de afkoop. Een andere BV mag dat niet doen. Dus ook niet de BV waar de dga in dienst is, als dat een andere BV is dan de pensioen-BV.

Voorts geeft de Belastingdienst in het online bericht aan dat als toch de verkeerde BV de afkoop heeft aangegeven, dit moet worden gecorrigeerd. Hoe e.e.a. kan worden gecorrigeerd staat te lezen in hoofdstuk 12 van het ‘Handboek Loonheffingen’.

Als de Belastingdienst merkt dat de verkeerde BV aangifte heeft gedaan en dat nog niet is gecorrigeerd, dan krijgt u van de Belastingdienst bericht daarover.

Ingeval de BV door de afkoop van het PEB voor het eerst aangifte loonheffingen moet doen, dan kan het beste worden gewacht met aangifte doen tot een bericht van de Belastingdienst is ontvangen.

En in het geval de BV al aangifte loonheffingen doet, dan moet de afkoop worden meegenomen in de aangifte over het tijdvak waarin de afkoop plaatsvond.

Erik van Toledo
Over Erik

Erik van Toledo is werkzaam als fiscaal-technisch medewerker bij de Belastingdienst, regio Amsterdam. Zijn specialismen zijn lijfrenteproducten, kapitaalverzekeringen en bancaire spaarvarianten, en ontslag-/loonstamrechten. Tevens participeert hij in de landelijke Kennisgroep [...]

Bekijk profiel