Belastingplan 2015; sancties bij afkoop nettolijfrente in box 3

image_pdf

Op 16 september 2014 is het wetsvoorstel ‘Belastingplan 2015’ (TK 34.002) ingediend bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Het wetsvoorstel bevat een aantal wetswijzigingen op het terrein van de lijfrenten in de derde pensioenpijler.

Een van de voorgestelde maatregelen is een sanctiebepaling bij afkoop van een nettolijfrente in box 3. Daarmee wordt beoogd de voorkomen dat de fiscale faciliteit van de nettolijfrente ten onrechte wordt gebruikt als vrijstelling in box 3. Bij afkoop wordt alsnog een bedrag in box 3 in aanmerking genomen. Voorgesteld is om artikel 5.16c van de Wet IB 2001 aan te passen.

Erik van Toledo
Over Erik

Erik van Toledo is werkzaam als fiscaal-technisch medewerker bij de Belastingdienst, regio Amsterdam. Zijn specialismen zijn lijfrenteproducten, kapitaalverzekeringen en bancaire spaarvarianten, en ontslag-/loonstamrechten. Tevens participeert hij in de landelijke Kennisgroep [...]

Bekijk profiel