Beleggingen in hardhoutplantages

Gerechtshof Den Haag oordeelt dat een aanbieder van een belegging in hardhoutplantage schadeplichtig is.

An sich hoeft er niet zoveel mis te zijn met alternatieve beleggingen. Wel is het dan natuurlijk van belang dat de beleggers goed worden voorgelicht en de informatie feitelijk ook juist is. In een procedure voor Gerechtshof Den Haag is de beleggingsinstelling toegelaten tot het bewijs dat bij de berekening van de te verwachten rendementen van een robiniahout-plantage is uitgegaan van realistische aantallen bomen per hectare.

De beleggingsinstelling heeft daarbij al van de AFM het aanbieden in de beleggingsobjecten moeten staken en de beleggingsovereenkomsten moeten afwikkelen. De geprognotiseerde boomaantallen en de feitelijke aanwas lopen sterk uiteen. Voor het gerechtshof worden verklaringen ingebracht van bosbouw- en natuurbeheerkundigen. Uit die verklaringen volgt een aanmerkelijk lager aantal dan geprognotiseerd.  Het gerechtshof vindt dat de instelling dat de geprognotiseerde opbrengst wel zou zijn gehaald niet met stukken onderbouwd. De gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument is misleid of kon worden misleid om de beleggingsovereenkomst te sluiten. De instelling wordt dan ook veroordeeld tot het terugbetalen van alle inleg en aanvullende schadevergoeding.