Beleidsverklaring dierenwelzijn voor de exportkredietverzekering

De Minister van Financiën biedt aan de Tweede Kamer de beleidsverklaring dierenwelzijn voor de exportkredietverzekering aan.

In een Kamerbrief biedt de Minister van Financiën de beleidsverklaring voor de exportkredietverzekering aan. Uitgangspunt is dat de Staat geen transacties in verzekering neemt als deze onaanvaardbare negatieve effecten voor mens, dier en milieu heeft. Dit staat ook in het mvo-beleid van de exportkredietverzekering met verankering van due dilligence-processen. Uit vergelijkend onderzoek naar exportkredietverzekeraars in ons omringende landen blijkt dat Nederland het meest verstrekkende beleid heeft op dit punt. Nog verdere aanscherping zou de Nederlandse concurrentiepositie van Nederlandse exporteurs te veel benadelen.