Berekening reserveringsruimte 2015 bij beschikbare premieregelingen

image_pdf

In de jaarruimteberekening moet de pensioenaangroei worden meegenomen. Voor beschikbare premieregelingen is die pensioenaangroei gelijk aan het product van de premie en een leeftijdsafhankelijke factor. Die leeftijdsafhankelijke factor volgt rechtstreeks uit de wet. Echter, leeftijdsafhankelijke factoren zijn aan veranderingen onderhevig als gevolg van de ontwikkeling va de levensverwachting. In 2015 zijn de wettelijke leeftijdsafhankelijke factoren gewijzigd. Echter, voor de berekening van de reserveringsruimte 2015 moet niet worden uitgegaan van de leeftijdsafhankelijke factoren van 2015, maar van de wettelijke leeftijdstijdsafhankelijke factoren die in de jaren daarvoor golden.

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel