Beroep op opzetclausule

Gerechtshof Den Haag oordeelt over een beroep op de opzetclausule door een verzekeraar na een harde duw tijdens een burenruzie met ernstig letsel tot gevolg.

Twee buurtgenoten krijgen een verhitte discussie over de vraag of één van de twee al dan niet de buiten spelende minderjarige zoon van de ander zou hebben geslagen. Tijdens die discussie is het slachtoffer met beide handen tegen de schouders geduwd en hierdoor plat achterovergevallen en is met zijn achterhoofd op een tuintegel terechtgekomen. Dit heeft ernstig hoofdtrauma tot gevolg en een langdurig revalidatietraject, gevolgd door blijvende schade. De dader van de twee wordt veroordeeld tot een taakstraf voor mishandeling, met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg. Het slachtoffer stelt de dader aansprakelijk voor de schade en de dader doet een beroep op diens aansprakelijkheidsverzekering. De aansprakelijkheidsverzekeraar beroept zich op de opzetclausule:

Niet gedekt is aansprakelijkheid: "van een verzekerde voor schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit zijn/haar opzettelijk en tegen een persoon of zaak gericht wederrechtelijk handelen of nalaten.”

In hoger beroep neemt het gerechtshof een eerdere uitspraak van de Hoge Raad als uitgangspunt. Voor toepassing van de opzetclausule bij een schadevoorval moet sprake moet zijn van ‘een opzettelijke en wederrechtelijke gedraging van de verzekerde die objectief bezien gericht is op het doen ontstaan van letsel of zaakschade en waarbij het in feite toegebrachte letsel of de zaakschade naar objectieve maatstaven als een te verwachten of normaal gevolg van de desbetreffende gedraging kan worden aangemerkt’. Ook geldt dat hoewel een schadevoorval soms dus wel onder de opzetclausule zou kunnen vallen, een beroep daarop toch niet kan vanwege de bijzondere omstandigheden van het geval. Er is niet bewezen dat er sprake is van een krachtige duw. Het letsel is door zijn ernst naar objectieve maatstaven geen te verwachten of normaal gevolg geweest. Het bewijsaanbod van verzekeraar passeert het hof, omdat ze het onvoldoende onderbouwd vindt.

Tsja, het is wat met de opzetclausule. Als rechters zich ergens uitsloven om toch vooral een beroep op een verzekeringsvoorwaarde af te wijzen, dan is het met de opzetclausule. Gelukkig maar voor het slachtoffer hoor zou je zeggen, maar als je mensen eerlijk vraagt of het logisch is dat strafrechtelijke gedragingen gedekt zouden moeten zijn op de verzekering krijg je toch vaak een ontkennend antwoord. Het maar afschuiven op de verzekeraar is wat slap. Maak dan de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren ook een verplichte verzekering of maak een schadefonds zodat slachtoffers bescherming krijgen, maar ook de financiering daarvan echt bij iedereen terecht komt.