Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Besluit aanpassing looptijd voor o.a. overbruggingslijfrenten wegens (getemporsieerde) verhoging AOW-leeftijd

Dit bericht betreft een attendering op de publicatie van een beleidsbesluit.

Op 24 december 2019 is in de Staatscourant een geactualiseerde versie gepubliceerd van een eerder beleidsbesluit (nr. 2019-0000024804). Het gaat om het besluit 'VUT-regelingen, overbruggings- en prepensioenen, nabestaanden-overbruggingspensioenen en overbruggingslijfrenten'.

 

Het besluit bevat een goedkeuring inzake de aanpassing van de looptijd van genoemde oudedagsvoorzieningen. Zo mag een overbruggingslijfrente ook eindigen in het jaar van bereiken van de AOW-leeftijd.

 

Het besluit is opnieuw uitgebracht in verband met de inwerkingtreding van de Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd per 1 januari 2020. Hierdoor wijzigt de komende jaren de AOW-leeftijd. Het besluit treedt op laatstgenoemde datum in werking.

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships