Besluit aanpassing looptijd voor o.a. overbruggingslijfrenten wegens (getemporsieerde) verhoging AOW-leeftijd

Dit bericht betreft een attendering op de publicatie van een beleidsbesluit.
Op 24 december 2019 is in de Staatscourant een geactualiseerde versie gepubliceerd van een eerder beleidsbesluit (nr. 2019-0000024804). Het gaat om het besluit 'VUT-regelingen, ...