Besluit KEW, SEW en BEW herstel fouten uit het verleden

image_pdf

Het komt regelmatig voor dat achteraf blijkt dat in het (verre) verleden fouten zijn gemaakt ten aanzien van premiebetalingen voor wat betreft de bandbreedte (1:10).

Omdat de fout pas vele jaren later wordt ontdekt, is herstel van de premiebetaling binnen het bestaande fiscale regime niet meer mogelijk. In het besluit wordt goedgekeurd dat de betreffende fouten niet het verlies van het fiscale regime tot gevolg hebben.

Aan de goedkeuring zijn een tweetal voorwaarden verbonden:

  1. het moet gaan om een incidentele fout waarbij een bandbreedte van 1:11 niet wordt overschreden.
  2. aan de overige voorwaarden moet zijn voldaan.

De goedkeuring ziet niet alleen op KEW’s, maar ook op SEW’s, BEW’s en Brede Herwaarderingskapitaalverzekeringen.

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel