Betalingsproblemen jongeren

Het BKR signaleert dat betalingsproblemen op geregistreerde kredieten bij jongeren toeneemt.

Het BKR heeft de Schuldenmonitor gepubliceerd. Daaruit volgt dat het totaal aantal consumenten met betalingsproblemen in vergelijking tussen 2018 en 2019 wel nagenoeg gelijk blijft. Het absolute aantal jongeren onder de 30 jaar met betalingsproblemen is nog relatief laag, maar in de leeftijdsgroep tot 24 jaar wel met 70% toegenomen. Uit een representatief onderzoek zou ook volgen dat meer dan vier op de vijf Nederlanders van mening is dat jongeren beter voorgelicht zouden moeten worden over studieschulden.

Het BKR voorziet daar ook problemen mee. Tsja, benieuwd hoeveel van die Nederlanders die meededen zelf wel een riante studiefinanciering achter de rug hebben en het leenstelsel niet zo'n probleem vonden bij invoering. Nederlanders zijn ook voor tweederde deel voorstander van een volledig centraal schuldenloket.