Bezwaar tegen WOZ-aanslag na overlijden

Rechtbank Oost-Brabant oordeelt dat ook één van de erfgenamen op eigen titel bezwaar mag indienen tegen een WOZ-beschikking met betrekking tot de woning van de overledene.

De WOZ-waarde speelt een belangrijke rol bij de uitvoering van veel wetgeving. Natuurlijk gaat het dan om de onroerendezaakbelasting, maar ook voor de heffing van inkomsten- en erfbelasting is de waardevaststelling van belang. Er wordt dan ook regelmatig bezwaar tegen gemaakt. In een procedure voor Rechtbank Oost-Brabant komt echter de vraag op wie dat mag doen als diegene van wie de onroerende zaak was, inmiddels is overleden. De WOZ-beschikking is gericht aan ‘de erven’. Eén van de erven maakt op eigen titel bezwaar tegen die WOZ-beschikking. Dat bezwaar wordt niet ontvankelijk verklaard, omdat de WOZ-beschikking niet op naam van die erfgenaam stond. Rechtbank Oost-Brabant vindt echter dat dit wel kan. Er zijn drie rechtsingangen:

  1. De erven gezamenlijk komen in bezwaar
  2. Een individuele erfgenaam die rechthebbende is tot een onverdeelde nalatenschap maakt bezwaar
  3. Een bezwaar tegen een medebelanghebbendebeschikking.

Daaruit moet dan wel een keuze gemaakt worden en het rechtsmiddel van bezwaar en/of beroep mag slechts eenmaal aangewend worden. In dit geval was de erfgenaam dus ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard.