Bij te hoge rekeningcourantschuld geen dividendverplichting voor betaling alimentatie

Gerechtshof Den Haag oordeelt dat gezien de hoogte van de rekening-courantschuld dividenduitkeringen niet de alimentatiedraagkracht bepalen.

 

In een uitspraak van Gerechtshof gaat het om een koppel dat in echtscheiding ligt dat volgens het gerechtshof er een zeer luxueuze leefstijl erop nahield. Dat blijkt uit vele huizen, vele auto’s en hoge overige uitgaven. Het blijkt dat daar echter wel een enorme rekeningcourantschuld bij de BV tegenover staat. De behoefte is vastgesteld op een kleine € 80.000 per maand. De alimentatie vragende partij vindt dat de gevraagde hoge alimentatie wel gefinancierd kan worden uit dividenduitkeringen van de BV.

Het gerechtshof wijst op de fiscale risico’s hier al van dat de belastingdienst deze schuld al als dividend gaat herkwalificeren en dat zeker het nog verder laten oplopen hiervan risico’s in zich heeft. De alimentatie vragende partij krijgt dus in dat op zicht niet diens zin. Het gerechtshof is overigens ook nog streng voor de alimentatieplichtige door bijvoorbeeld rentelasten van schulden niet mee te tellen als draagkrachtvermindering. Het gerechtshof vindt dat de man dan maar de met die leningen aangeschafte extra auto of woningen moet verkopen.