Bijna 100.000 DGA’s hebben pensioen in eigen beheer uitgefaseerd

In een brief betreffende fiscale moties en toezeggingenbrief (12 juni 2020) hebben de staatssecretarissen van Financiën Vijlbrief en Van Huffelen de Tweede Kamer geïnformeerd over het aantal directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s) dat in 2019 nog gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheden van het uitfaseren van pensioen in eigen beheer. Dat waren er ruim 18.000.

Daarmee staat de teller op bijna 100.000 van de in totaal ongeveer 140.000 DGA’s, die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheden om hun pensioen in jaren 2017 t/m 2019 fiscaal gefaciliteerd af te kopen of om te zetten in een Oudedagsverplichting (ODV). Meer dan de helft van het aantal uitfaseerders besloot tot omzetting in een ODV. Maar ook zo’n 40.000 DGA’s hebben hun pensioen in eigen beheer premievrij laten staan.

Onderstaande tabel geeft een totaaloverzicht.

jaar

Afkoop

Omzetting ODV

Totaal

Belastingopbrengst

2017

42.792

27.497

70.289

     € 3,3 miljard

2018

1.674

9.537

11.211

     € 91 miljoen

2019

1.685

16.542

18.227

     € 103 miljoen

totaal

46.151

53.576

99.727

     € 3,494 miljard

 

De totale belastingopbrengst van de afkoop van de verzekerde pensioenen in eigen beheer in het kader van de wet uitfasering pensioen in eigen beheer (2017 t/m 2019) heeft bijna 100 miljoen Euro meer opgebracht dan was verwacht (€ 3,397 miljard).