Bijstellingsregeling 2014

image_pdf

Op 30 december 2013 is de ‘Bijstellingsregeling 2014’ in de staatscourant gepubliceerd (Stcrt. 35144).

In die regeling is onder meer geregeld dat de KEW-vrijstellingsbedragen (opgenomen in art. 10bis.6 Wet IB 2001) voor 2014 zijn vastgesteld op € 160.000 (bij minimaal 20 jaar premiebetaling c.q. inleg) en € 36.300 (bij minimaal 15 jaar betaling c.q. inleg).Erik van Toledo
Over Erik

Erik van Toledo is werkzaam als fiscaal-technisch medewerker bij de Belastingdienst, regio Amsterdam. Zijn specialismen zijn lijfrenteproducten, kapitaalverzekeringen en bancaire spaarvarianten, en ontslag-/loonstamrechten. Tevens participeert hij in de landelijke Kennisgroep [...]

Bekijk profiel