Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Blijverslening

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) ontwikkelt, beheert en verstrekt leningen voor het kopen, verduurzamen en verbeteren van woningen en bedrijfsruimten. Een van deze regelingen is de Blijverslening.

De klant kan met een Blijverslening aanpassingen aan zijn woning financieren waardoor hij langer zelfstandig thuis kan blijven wonen.

Bijna iedereen denkt wel eens na over de toekomst. En ook over de keuze die waarschijnlijk op enig moment gemaakt moet worden – kan ik, ondanks mijn beperkingen, nog in mijn eigen huis blijven wonen? Om in de eigen woning te kunnen blijven wonen, moet de woning levensloopbestendig worden gemaakt. Als een woning levensloopbestendig gemaakt wordt bestaat de kans dat de verplichte verhuizing naar een woonzorgcentrum, aanleunwoning of verzorgingstehuis kan worden uitgesteld. 

Om de woning levensloopbestendig te maken zullen in de woning mogelijkerwijs aanpassingen moeten worden gedaan. Denk hierbij aan het verlagen van een aanrechtblad, zodat ook met een rolstoel het aanrecht benaderbaar blijft. Of een aanpassing van de badkamer, of het verwijderen van drempels in de woning. 

SVn
Het SVn heeft hiervoor de Blijverslening geïntroduceerd. Deze lening wordt verstrekt door de gemeente of provincie met het doel mensen langer zelfstandig thuis te laten wonen. De Blijverslening kan worden verstrekt aan de huiseigenaar, maar ook aan de huurder van de woning. 

De Blijverslening is dan ook een hypothecair krediet  of een consumptief krediet. Welk krediet kan worden aangevraagd is afhankelijk van de gemeente. Het is de gemeente die zelf vaststelt onder welke vorm zij de lening aanbiedt. Er zijn ook gemeenten die beide varianten aanbieden. Maar gemeenten of provincies zijn niet verplicht de Blijverslening aan te bieden. Hieronder de kenmerken van de Blijverslening in de vorm van een consumptief krediet. 

Doelgroep

 • Eigenaren-bewoners met een zorgvraag die aanpassing van de woning vereist. De aanvrager/één van beide aanvragers is jonger dan 76 jaar.
 • Eigenaren-bewoners die hun woning levensloopbestendig willen maken. De aanvrager/één van aanvragers is jonger dan 76 jaar.

Voorwaarden gemeente

De gemeente bepaalt:

 • de doelgroep;
 • de woningcategorie (bestaand, nieuwbouw of projectmatig);
 • de maximale WOZ-waarde van de woning;
 • het maximale bedrag van de lening;
 • de maatregelen;
 • de eventuele leeftijdsgrens;
 • het soort lening: consumptief en/of hypothecair (of beide).

Maatregelen

De gemeente bepaalt welke maatregelen in aanmerking komen om gefinancierd te worden.

Soort lening

Maandannuïteit.

Bedrag (hoofdsom) van de lening

De lening is afhankelijk van de draagkracht van de aanvrager(s) en bedraagt minimaal €2.500 en maximaal €10.000.

Looptijd

De looptijd is 10 jaar.

Rentepercentage

De rente wordt vastgesteld op het moment van aanvragen bij SVn en is gebaseerd op een door SVn vastgestelde rente voor 10 jaar. De rente is gedurende de gehele looptijd vast. Bekijk de actuele rentetarieven.

Vervroegde aflossing

Boetevrij aflossen is altijd (geheel of gedeeltelijk) mogelijk met een minimum van €250.

Kosten

Indien van toepassing komen de kosten van een advies door een financieel adviseur voor rekening van de klant. SVn geeft geen advies.

Akte

Van de lening wordt een consumptieve akte opgemaakt.

Zekerheden

Geen. De lening wordt consumptief verstrekt.

Overige voorwaarden

 • Indien van toepassing kunnen eventuele subsidies ten gunste van het bouwkrediet geboekt worden.
 • Op het moment van aanvragen van de lening bij de gemeente mogen de werkzaamheden nog niet begonnen zijn.

Uitbetaling van de lening

De lening wordt via een bouwkrediet verstrekt.

Bedenktijd

Tot 14 dagen na ondertekening van de offerte met overeenkomst van geldlening is er de mogelijkheid om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships