Blog: Dekkingsgraden dalen, moet er weer afgestempeld worden?

image_pdf

Niet alleen door de lagere marktrente, maar ook door de koersval op de beurs van de afgelopen dagen, zullen vele pensioenfondsen weer richting de dekkingsgraad van 100% gaan. Betekent dat er weer op grote schaal afgestempeld moet worden?

Afstempelen

Als een pensioenfonds onder een dekkingsgraad zit van 105% moet zij een herstelplan maken, dat er in voorziet dat het fonds in 10 jaar weer op de minimale dekkingsgraad van 105% komt. Lukt dat niet, dan moet er zoveel afgestempeld worden, zodat de 105% toch wordt gehaald.

Vereist eigen vermogen (VeV)

Naast de absolute minimale dekkingsgraad van 105%, moet een fonds streven naar het VeV. Dat ligt zo rond de 125%. Pas als die dekkingsgraad bereikt is, mag er weer volledig worden geindexeerd. Tot dat moment slechts naar rato.

Nieuwe Financiele ToetsingsKader (FTK)

De korting mag wel in 10 jaar worden gespreid op grond van het nieuwe FTK, zodat niet ineens fors hoeft te worden afgestempeld. Mocht het toch beter gaan dan kan de toekomstige korting achterwege blijven.

Commentaar

Het nieuwe FTK per 2015 heeft fondsen wat meer ruimte gegeven om korting te spreiden. Toch begint de situatie weer zorgwekkend te worden, nu de rente laag blijft en de (aandelen)koersen fors zijn gedaald. Omdat premieverhogingen niet realistisch zijn, we wel steeds ouder worden en we steeds meer naar een pensioenopbouw gaan op basis van ‘eigen’ premie, gaat het de komende jaren voor veel pensioenfondsen lastig worden. Geen indexatie én afstempelen, in een tijd waarin het economisch beter gaat en de werkenden er wél op vooruit gaan, zal bij veel gepensioneerden onverteerbaar zijn. Dit zal dus nog veel discussie opleveren.

Theo Gommer
Over Theo

Mr. J. Theo Gommer MPLA CCFP (1966) is managing partner bij de &Gommer Pensions Group, bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en bij de Visitatie Commissie Pensioenfondsen. Hij was tot 2018 voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen. Verder is hij actief als [...]

Bekijk profiel