Blog: Pensioenaankoop en lage rekenrente

image_pdf

Het Verbond van Verzekeraars heeft pensioenverzekeraars geadviseerd om hun deelnemers meer informatie te geven over de mogelijke impact van de rente bij de aankoop van een pensioenuitkering. Dat gaat zowel om de kapitaalovereenkomst als een premieregeling.

“Het extreme monetaire beleid van de Europese Centrale Bank heeft immers laten zien dat de rente ook tot nooit eerder vertoonde niveaus kan dalen”, schrijft het Verbond. “Dat heeft een negatief effect voor deelnemers aan een beschikbare premieregeling of kapitaalovereenkomst die in zo’n periode van lage rente een pensioenuitkering moeten aankopen. Helaas is een alternatieve regeling, waarvoor het Verbond van Verzekeraars al sinds 2013 pleit, nog niet beschikbaar.”

Om klanten op de hoogte te houden van de gevolgen van de dalende rente is het jaarlijks pensioenoverzicht (UPO) al aangepast. Het Verbond heeft daarop aanvullend nu pensioenverzekeraars geadviseerd om deelnemers in de vijf jaar voordat het pensioen ingaat extra informatie te geven over de impact van de dalende rente. “Uitgangspunt is dat die informatie actief aan deelnemers wordt aangeboden en zoveel mogelijk aansluit bij de persoonlijke situatie van de klant. Omdat niemand met zekerheid kan zeggen hoe de rente zich in de toekomst zal ontwikkelen, kunnen alleen voorbeeldscenario’s worden gepresenteerd.”

Het Verbond blijft daarnaast hameren op een alternatief voor deelnemers met een beschikbare premieregeling of kapitaalovereenkomst. De brancheorganisatie willen dat zij ook na hun pensioendatum door kunnen blijven beleggen. Staatssecretaris Klijnsma heeft vorig jaar toegezegd dit alternatief wettelijk mogelijk te maken.

Commentaar

Hoewel het ‘advies’ van het Verbond een beetje mosterd na de maaltijd is, wel terecht. Naast de mogelijkheid tot ‘doorbeleggen op pensioendatum’ heeft Staatssecretaris Klijnsma ook aangeven tot die tijd de Pensioenknip (voor 2 jaar) weer te herintroduceren. Dat laat onverlet dat werknemers zich goed moeten realiseren dat hun pensioen (of lijfrente) niet alleen afhankelijk is van het beleggingsresultaat sec maar ook van de marktrente op ingangsdatum en uiteraard de levensverwachting. De Wet Pensioencommunicatie eist inmiddels ook dat deze informatie ‘ruim voor pensioendatum’ gegeven moet worden. Gespreide omzetting in een uitkering, van ruim voor de pensioendatum tot daarna, biedt dan deels soulaas. Een uitkering, net als lijfrente, in beleggingseenheden zou de ideale oplossing moeten zijn, hoezeer ook risicovol. Maar dat is juist de keus van de werkgever/werknemer. Intergenerationeel beleggen is wellicht de ultieme oplossing, maar dan moeten wel de negatieve solidariteitseffecten beheersbaar en uitlegbaar blijven.

Theo Gommer
Over Theo

Mr. J. Theo Gommer MPLA CCFP (1966) is managing partner bij de &Gommer Pensions Group, bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en bij de Visitatie Commissie Pensioenfondsen. Hij was tot 2018 voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen. Verder is hij actief als [...]

Bekijk profiel