Boilerroom-fraude: bank is niet verantwoordelijk

Het Kifid heeft op 24 juni 2020 uitspraak gedaan in hoeverre een bank haar zorgplicht heeft geschonden door niet te waarschuwen voor overboekingen aan een frauduleuze buitenlandse beleggingsinstelling.

Belanghebbende heeft een betaalrekening bij een bank. In juni 2019 is belanghebbende telefonisch benaderd door een Engelssprekende vrouw die zich presenteerde als medewerkster van een internationaal opererende en in Hong Kong gevestigde beleggingsinstelling. Omdat de vrouw een professionele en geloofwaardige indruk maakte, heeft belanghebbende in totaal bijna € 146.000 naar de beleggingsinstelling overgeboekt. In oktober 2019 komt belanghebbende er echter achter dat hij is opgelicht.

Belanghebbende vordert van zijn bank een terugbetaling van een deel van zijn inleg. Volgens belanghebbende heeft de bank haar zorgplicht geschonden. De bank had hem moeten waarschuwen voor de criminele activiteiten van de beleggingsinstelling. Verder had het de bank moeten opvallen dat de overboekingen afweken van het reguliere transactiepatroon op de betaalrekening.

Volgens het Kifid is de zorgplicht van de bank bij betalingsverkeer in beginsel beperkt tot het correct uitvoeren van gegeven betaalopdrachten. Van de bank kan volgens het Kifid niet worden verwacht dat zij de overboekingen blokkeerde of belanghebbende daarvoor waarschuwde. Voor dit oordeel acht het Kifid mede van belang dat het gaat om een transactie die met instemming van belanghebbende is verricht. De bank is ook niet verplicht de begunstigde achter de beleggingsinstelling te controleren.

Het Kifid wijst de vordering dan ook af.