BOR: nieuwe bezitstermijn voor uitbreiding onderneming

Rechtbank Noord-Holland heeft op 19 februari 2019 (publicatie 30 september 2019) uitspraak gedaan over de toepassing van de bezitstermijn van vijf jaar, die een eis is voor toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet.

De vader van belanghebbende schenkt op 19 december 2014 aan belanghebbende een belang van 20% in B BV. Deze bv heeft een middellijk belang van 46,75% in F BV.

Op 18 september 2013 heeft F BV de onderneming van G BV gekocht. Op 19 december 2014 is de waarde van deze onderneming € 465.583. Het belang van B BV in deze onderneming is dan € 217.660 (46,75% x € 465.583) en het belang van de geschonken aandelen in deze onderneming € 43.532 (20% x € 217.660).

 

In geschil is of op 18 september 2013 voor de toepassing van de bedrijfsopvolgings-regeling in de Successiewet een bezitstermijn van vijf jaar is gaan lopen voor de gekochte onderneming.

 

Rechtbank Noord-Holland leidt uit de tekst van artikel 35d SW af dat voor toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling de vijfjaarstermijn ziet op een zelfstandige onderneming of een gedeelte daarvan. Dat G BV ten tijde van de aankoop van de activa en passiva een zelfstandige onderneming was, is niet in geschil. Op 19 december 2014 is de vader derhalve nog geen vijf jaar ondernemer met betrekking tot de gekochte onderneming. De bedrijfsopvolgingsregeling is niet van toepassing op het belang van de geschonken aandelen in de gekochte onderneming.