Borgen beweren dat schulden al zijn betaald

Een schuldeiser kan een borg aanspreken als de hoofdschuldenaar zijn betalingsverplichtingen niet voldoet. De borg is vervolgens, volgens artikel 7:850 lid 1 Burgerlijk Wetboek (BW), verplicht de schulden te betalen als de borgstelling in een overeenkomst is vastgesteld. Over de aansprakelijkheid van deze borgen is, in een verwijzingszaak na cassatie, door Hof Den Bosch op 1 oktober 2019 een uitspraak gedaan.
De casus Een bank heeft een aantal zakelijke leningen aan een vennootschap verstrekt. De borgen (de directeuren-grootaandeelhouder) hebben zich aan de bank verbonden tot het ...