Bovengrens bij samenloop vervroegd ouderdomspensioen met prepensioen

image_pdf

Als sprake is van een samenloop van vervroegd ingaand ouderdomspensioen en prepensioen geldt als bovengrens 85%. Het prepensioen met inbegrip van een voor het bereiken van de 65-jarige leeftijd ingegaan ouderdomspensioen, overbruggingspensioen en VUT-uitkeringen niet meer bedragen dan 85% van het laatste pensioengevend loon. Dit geldt ook bij gehele of gedeeltelijke vervroeging van de ingangsdatum van het ouderdomspensioen.

De grens van 100% geldt alleen in het geval van uitruil van ouderdomspensioen naar prepensioen en niet indien er sprake is van vervroeging van de ingangsdatum van het ouderdomspensioen.

De mogelijkheid om het ouderdomspensioen, als aanvulling op het prepensioen, gedeeltelijk te vervroegen, geldt alleen als, bezien over de gehele looptijd, het ouderdomspensioen binnen de 100 : 75 grens blijft.

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel