Box 3 heffing bij aflossing op hypotheekschuld in januari

Gerechtshof Den Haag oordeelt dat het op 1 januari meetellen van een bedrag aan vermogen dat in de maand van de peildatum wordt aangewend voor de aflossing van de hypotheekschuld is toegestaan.

We zijn inmiddels aardig wat uitspraken over de box 3-heffing verder. In een uitspraak van Gerechtshof Den Haag oordeelt het gerechtshof dat forfaitaire rendementsheffing dat kort na peildatum 1 januari gebruikt wordt voor de aflossing van de hypotheekschuld mag. Het Hof vindt dat de situatie niet wezenlijk verschild van andere belastingplichtigen met box 3-vermogen en dat er geen sprake is van een individuele en buitensporige last.

 

Tsja, zo is het best makkelijk: u wordt even oneerlijk behandeld als anderen dus is het toegestaan. De uitspraak laat maar weer eens het ridicule karakter van de box 3-heffing zien. Het vergt rare planningen om de heffing te voorkomen, leidt tot enorme willekeur en ook nog eens tot levensgevaar wellicht als mensen zich gedrongen voelen hun geld in het matras te stoppen. Wie weet, ziet de wetgever toch nog eens het licht met een passende oplossing.