Box 3-heffing bij verplicht sparen voor onderhoud appartement

De minister van Binnenlandse zaken beantwoord mede namens de staatssecretaris van Financiën Kamervragen over verplicht sparen voor onderhoud appartementen en de box 3 heffing.

In het Tv-programma Radar kwam het onderwerp ‘verplicht sparen voor onderhoud appartement’ aan bod. Op grond van nieuwe regelgeving moeten leden van Vereniging van Eigenaren jaarlijks een bedrag sparen van 0,5% van de nieuwbouwwaarde of een bijdrage conform een vastgesteld onderhoudsplan. Die spaarbedragen tellen echter ook gewoon mee bij de vaststelling van het inkomen uit sparen en beleggen van box 3. De bewindslieden bevestigen dat nog eens. Ze vinden ook niet dat er verschil is met huiseigenaren die ook belast worden voor gespaard vermogen voor onderhoud. Ze zien dan ook geen reden voor een extra vrijstelling in box 3 voor appartement eigenaren. De vraag die ze echter onbeantwoord laten is of het niet veel logischer zijn om de oneerlijke box 3-heffing in zijn algemeenheid aan te passen en een fatsoenlijke vrijstelling voor noodzakelijke reserveringen op te nemen. Dat geldt overigens ook voor andere reserveringen zoals bijvoorbeeld voor onverwachte gebeurtenissen als ziekte, arbeidsongeschiktheid, gespaard oudedagsvermogen enzovoorts die een belastingplichtige die voor de verandering weleens zijn eigen broek ophoudt doet. De huidige box 3-vrijstellingen zijn daarvoor volstrekt onvoldoende en zorgen er alleen maar voor dat mensen hiervoor ontmoedigd worden. Op dat veilig te beleggen vermogen wordt immers bij lange na niet het rendement gehaald waarvan box 3 uitgaat en op die noodzakelijke reserves wordt dan ook fors ingeteerd. Kortom, tijd dus voor een echt fatsoenlijke box 3-vrijstelling.

 

 

Marco Rijsdijk
Over Marco

Marco Rijsdijk is jurist en fiscalist. Hij is managing partner bij MR legal & tax VoF (legal, tax & compliance consultants, product- en projectmanagement). Samen met het team adviseert, begeleidt, audit en onderhandelt onder andere voor verzekeraars, banken, multinationals, [...]

Bekijk profiel