Box 3: schulden met vruchtgebruik krachtens erfrecht

Als een vruchtgebruik is ontstaan door een erfrechtelijker verkrijging telt bij de vruchtgebruiker de volledige waarde van de bezittingen mee in box 3. Als er schulden behoorden tot de nalatenschap rust er ook een vruchtgebruik op die schulden. Met ingang van 2017 is wettelijk geregeld dat zowel de goederen als de schulden voor de vaststelling van het inkomen uit sparen en beleggen aan de vruchtgebruiker worden toegerekend. Om een einde te maken aan de ongelijke behandeling voor de jaren voorafgaand aan 2017 keurt de staatssecretaris goed dat belastingplichtigen ook voor de jaren 2012-2016 ervoor kunnen kiezen om de nieuwe regeling toe te passen. Vruchtgebruiker en blooteigenaar moeten daarvoor gezamenlijk een schriftelijk verzoek indienen bij de inspecteur van de vruchtgebruiker. Voor de financieel planners is daarmee dus zaak om hun dossiers nog eens goed te scannen of de goedkeuring actie vereist voor hun klanten.

 

 

 

 

 

 

 

Marco Rijsdijk
Over Marco

Marco Rijsdijk is jurist en fiscalist. Hij is managing partner bij MR legal & tax VoF (legal, tax & compliance consultants, product- en projectmanagement). Samen met het team adviseert, begeleidt, audit en onderhandelt onder andere voor verzekeraars, banken, multinationals, [...]

Bekijk profiel